Van Breukelen Advocatuur hanteert een vaste en duidelijke werkwijze. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Indien u met een bepaald juridisch probleem zit, kunt u zowel telefonisch als per e-mail contact met ons opnemen. Als het blijkt te gaan om een probleem waarbij wij u mogelijk kunnen helpen, dan wordt er zo snel mogelijk een afspraak ingepland. Deze eerste afspraak, ook wel een intakegesprek genoemd, is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het is bedoeld als kennismakingsgesprek en om een eerste inschatting te krijgen van wat een advocaat voor u kan betekenen.

In dit intakegesprek wordt er – indien mogelijk – een inschatting gemaakt van de kansen van de zaak en wat de kosten ongeveer zullen worden. Er wordt altijd gecontroleerd of u misschien in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen en de aard van het juridische probleem.

Mocht u de zaak in behandeling geven bij het kantoor, dan zullen alle gemaakte afspraken schriftelijk aan u worden bevestigd. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal er altijd een voorschot worden gevraagd voordat het kantoor met uw zaak aan de slag gaat. Daarna zal er maandelijks worden gedeclareerd in eenheden van 6 minuten, tenzij de zaak wordt behandeld voor een vaste som. Indien u wél in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zal dit zo snel mogelijk worden aangevraagd. Meestal weet u binnen enkele dagen wat de eigen bijdrage zal worden die u moet betalen.

Vervolgens gaat uw advocaat voor u aan de slag. In strafzaken betekent dit dat bij het openbaar ministerie het dossier wordt opgevraagd of dat er bijvoorbeeld hoger beroep wordt ingesteld. In bestuursrechtelijke kwesties of fiscale zaken wordt er zo snel mogelijk begonnen met de dingen die moeten gebeuren, zoals het schrijven een bezwaar- of beroepschrift of een zienswijze.

Belangrijke processtukken zullen – indien u dat wenst – altijd aan u worden voorgelegd voordat ze worden ingezonden. Vanzelfsprekend kunt u altijd uw eigen dossier inzien.

In de loop van de procedure zal op bepaalde momenten worden geadviseerd over het al dan niet doorzetten van de procedure of het al dan niet instellen van hoger beroep of cassatie. De kans op een betere uitkomst moet steeds worden afgewogen tegen de kosten en eventuele risico’s.

Het kantoor rekent geen kantoorkosten. Met uitzondering van eventueel griffierecht en onderzoekskosten, valt alles onder het uurtarief.

Van Breukelen Advocatuur hecht grote waarde aan bereikbaarheid. Mails worden doorgaans direct of hooguit binnen enkele uren beantwoord. Uw telefoontjes worden direct doorgeschakeld naar mr. Van Breukelen. Indien dat niet mogelijk is, zult u in de meeste gevallen binnen enkele uren worden teruggebeld.