Van Breukelen Advocatuur gelooft in heldere tarieven, zonder verborgen of bijkomende kosten.

Het kantoor staat cliënten bij op zowel betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Een intakegesprek is altijd gratis. Vanaf 1 april 2021 is een adviesgesprek voorafgaand aan een zitting over een strafbeschikking ook gratis, ongeacht uw inkomen. Klik hier voor meer informatie.

Betalende basis

Indien het kantoor u bijstaat op betalende basis zijn er twee mogelijkheden:

  1. Er wordt gewerkt op basis van een uurtarief. Dit uurtarief bedraagt € 242,00 inclusief btw en kantoorkosten (€ 200,00 exclusief btw).
  2. Er wordt te voren een vast bedrag af gesproken voor de behandeling van de gehele zaak. Dit heeft als voordeel dat het u zekerheid biedt over de kosten van de rechtsbijstand. Voor sommige zaken gelden sowieso vaste tarieven (zie hieronder).

Voor welke zaken gelden vaste tarieven?

Sommige zaken komen zo vaak voor dat daar standaard vaste tarieven voor kunnen worden aangeboden. De onderstaande tarieven zijn inclusief btw en reis- en kantoorkosten.

  • Het indienen en behandelen van een klaagschrift tegen de inhouding van een rijbewijs: € 499,00
  • Een strafzaak aangaande rijden onder invloed van alcohol of drugs: € 499,00
  • Voor de behandeling van zowel het klaagschrift tegen de inhouding van het rijbewijs als de strafzaak aangaande rijden onder invloed geldt een gereduceerd tarief van € 899,00.
  • Het indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding na een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging: € 340,00. Indien het verzoekschrift leidt tot een behandeling ter zitting geldt een tarief van € 680,00.

Gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo)

Bij gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten van de rechtsbijstand gedeeltelijk betaald door de overheid. U betaalt altijd een eigen bijdrage. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw inkomen en uw vermogen. Voor wat betreft uw inkomen en vermogen wordt gekeken naar de situatie van twee jaar geleden (het peiljaar). In 2024 wordt dus gekeken naar uw inkomen en vermogen over 2022. Daarbij gelden de volgende inkomensnormen en eigen bijdragen:

Tarieven gefinancierde rechtsbijstand 2024

De genoemde eigen bijdragen zijn exclusief een korting van € 61,-. De laagste eigen bijdrage is feitelijk dus slechts € 165,-.

Uw vermogen over 2022 mag niet meer bedragen dan € 31.747,-. Dit is het geval indien u in 2022 geen inkomsten had uit sparen en beleggen (box 3).

Lichte adviestoevoeging

Voor advieszaken gelden andere criteria. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich door een advocaat kan laten voorzien van juridisch advies. Daarom bestaat de mogelijkheid om bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten ‘lichte adviestoevoeging’ aan te vragen. Indien u hiervoor in aanmerking komt zal de overheid de kosten van de advocaat betalen. U betaalt zelf een eigen bijdrage van € 89,- of € 149,- (afhankelijk van uw inkomen).

U komt voor een lichte adviestoevoeging in aanmerking indien uw fiscale inkomen in 2022 niet hoger was dan € 31.100,-. Indien u gehuwd bent, samenwoont of alleenstaande ouder bent mag uw inkomen niet hoger zijn geweest dan € 44.000,-. Het vermogen van u en/of uw partner mag niet meer zijn geweest dan € 31.747,-.

Niet alle zaken komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand

Let op: niet alle zaken komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Daarom behandelt het kantoor sommige zaken alleen op betalende basis, zelfs als u een laag inkomen hebt. Daarnaast neemt het kantoor niet alle zaken in behandeling op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dit komt omdat de overheid voor sommige gevallen een te lage vergoeding heeft vastgesteld om rechtsbijstand van goede kwaliteit te kunnen leveren. Vanzelfsprekend zal het kantoor dit in die gevallen aangeven vóór dat er tijd aan de zaak wordt besteed.