Het openbaar ministerie mag voor bepaalde strafbare feiten zelf straffen opleggen. U ontvangt dan een strafbeschikking. Soms krijgt u – voordat u zo’n strafbeschikking krijgt – een uitnodiging voor een hoorzitting bij de Officier van Justitie. In beide gevallen kan het van groot belang zijn om u voorafgaand of na het opleggen van een strafbeschikking te laten bijstaan door een deskundig advocaat.

Misschien vraagt u zich af waarom. Het is verleidelijk om de boete maar gewoon te betalen of om de opgelegde taakstraf te voldoen. Dan bent u er vanaf. Toch?

Bedenk echter dat ook een opgelegde strafbeschikking op uw strafblad komt te staan. Dit kan gevolgen hebben voor het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als u een taakstraf opgelegd krijgt zult u zelfs uw DNA moeten afstaan voor opname in de landelijke DNA databank. Daar komt bij dat het openbaar ministerie lang niet altijd haar zaken op orde heeft. In december 2018 verscheen een bericht in de media dat het openbaar minsterie bij duizenden strafbeschikkingen de schuld niet op de juiste wijze was vastgesteld. Er ontbrak bijvoorbeeld bewijs of dossiers waren niet compleet.

Wat kan een advocaat doen bij een strafbeschikking?

Een advocaat kan voorafgaand aan de zitting bij de Officier van Justitie het dossier opvragen en bestuderen. Op grond daarvan kan een advocaat beoordelen of het verstandig is om akkoord te gaan met de strafbeschikking of om direct verzet in te stellen. De zaak komt dan alsnog bij de rechter. Zo’n advies zal bijvoorbeeld worden gegeven als de advocaat van mening is dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is voor een veroordeling.

Een advocaat kan op de hoorzitting ook het verzoek doen aan de Officier van Justitie om de zaak alsnog te seponeren. Indien daar goede argumenten voor zijn is zo’n verzoek zeker niet kansloos. Dit heeft als voordeel dat de zaak in een vroeg stadium eindigt zonder strafoplegging.

Maar ook wanneer u het gewoon niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking kan een advocaat helpen. U hebt 14 dagen de tijd om verzet in te stellen. Een advocaat kan dit voor u regelen. De zaak zal dan alsnog bij de rechter worden behandeld als een reguliere strafzaak.

Van Breukelen Advocatuur kan u helpen

Hebt u een strafbeschikking gekregen en bent u op zoek naar een advocaat? Neem vrijblijvend contact op met het kantoor of maak een afspraak voor een gratis intakegesprek.

Wat zijn de kosten van een advocaat die mij kan bijstaan bij een strafbeschikking?

Dat hangt van uw inkomen af. Als dit beneden een bepaalde grens ligt komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage. De rest betaalt de overheid. In andere gevallen wordt gewerkt met een vast tarief of een concurrerend uurtarief. Kijk voor meer informatie op de pagina tarieven.

Wilt u meer weten over de strafbeschikking? Lees dan de volgende artikelen: