Soms hebt u te maken met het economisch strafrecht en zoekt u daar een geschikte advocaat voor. U moet in dat soort zaken in de eerste plaats denken aan overtredingen van de Wet op de Economische Delicten, oftewel de WED. Deze wet stelt een aanzienlijke hoeveelheid vergrijpen van allerlei aard strafbaar. Denkt u bijvoorbeeld aan het illegaal verwijderen van asbest, een overtreding van de Wet Dieren (dierenmishandeling) of een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Maar ook bepaalde overtredingen van de Woningwet, de Warenwet of de Wet Milieubeheer zijn strafbaar gesteld in de de Wet op de Economische Delicten. Het gaat om zeer complexe wetgeving.

Daarnaast wordt onder het economisch strafrecht ook vaak het financieel strafrecht gerekend. Daarbij kunt u denken aan overtredingen van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). In deze wet worden zaken strafbaar gesteld als handelen met voorkennis of het beïnvloeden van de koers van een aandeel.

Van Breukelen Advocatuur kan u helpen

Wanneer u te maken krijgt met politie of justitie in verband met een economisch of financieel delict dan wilt u hier zo snel en zo goed mogelijk vanaf komen. U zit immers niet te wachten op een hoge boete. En al helemaal niet op een langdurig proces met alle onzekerheid die daarmee gepaard gaan. Mocht u toch in een dergelijke situatie zitten of dreigen te komen, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bijstand van een gespecialiseerde financieel economisch strafrecht advocaat neemt in de meeste gevallen namelijk veel zorgen weg. Het kantoor kan u snel antwoord geven op uw meest prangende vragen. Indien u dit wenst zult u van verder advies worden voorzien.

In het economisch strafrecht is het relatief vaak mogelijk om een procedure te voorkomen. Dit kan door de zaak in een vroeg stadium te schikken met het Openbaar Ministerie. In sommige gevallen is het kansrijk om de Officier van Justitie te verzoeken de zaak alsnog te seponeren. Mocht het toch tot een procedure komen, dan wilt u een advocaat in het economisch strafrecht die zich met hart en ziel inzet om uw zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het is daarbij ook zaak om de schade aan u of uw bedrijf zo beperkt mogelijk te houden.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie. Neem vrijblijvend contact op.