Het komt steeds vaker voor dat particulieren of ondernemingen een geschil of meerdere geschillen hebben met financiële instellingen, zoals een bank of een verzekeraar. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een onvrijwillige beëindiging van een hypotheekovereenkomst of bankrelatie. Of om het niet uitbetalen van een verzekeringsclaim.

Een bank kan zeggen dat een klant zijn een bankrekening gebruikt voor verdachte transacties. Als de bank dit zou accepteren overtreden zij daarmee mogelijk de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Vaak eindigt dit in een éénzijdige beëindiging van de bankrelatie, waardoor de klant plotseling geen bankrekening meer heeft. Daarnaast kan dit aanleiding zijn om de betreffende klant op te nemen in het incidentenregister en het extern verwijzingsregister (EVR).

Van Breukelen Advocatuur heeft ervaring met dit soort zaken. In veel gevallen kunnen verdere problemen worden voorkomen door heldere communicatie met de financiële instelling. Soms is die ene transactie die men in verband brengt met witwassen juist heel goed te verklaren. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit kan leiden tot een bindend of een niet-bindend advies. In geval van een niet-bindend advies is het mogelijk om alsnog naar de rechter te stappen. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek contact op.

Wat zijn de kosten van een advocaat die mij kan bijstaan bij geschillen met financiële instellingen?

Dat hangt van uw inkomen af. Als dit beneden een bepaalde grens ligt komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage. De rest betaalt de overheid. In andere gevallen wordt gewerkt met een vast tarief voor de behandeling van de hele zaak of op basis van een concurrerend uurtarief. Kijk voor meer informatie op de pagina tarieven.

Wilt u meer weten over geschillen met financiële instellingen? Lees dan de volgende artikelen: