Zoekt u een advocaat voor fiscaal recht?

Een geschil met de belastingdienst kan grote financiële consequenties voor u hebben. Bijvoorbeeld wanneer u een navorderingsaanslag hebt gekregen of wanneer de belastingdienst meent dat u niet hebt voldaan aan uw administratieplicht. De fiscus kan u dan een behoorlijke boete opleggen. Als de belastingdienst meent dat u opzettelijk hebt gehandeld kunt u een boete krijgen van 50% van de nog verschuldigde belasting. Als er sprake is van strafverzwarende omstandigheden kan dit zelfs meer worden.

Wanneer de fiscus van plan is om u een navorderingsaanslag of een boete op te leggen wordt dit van te voren aangekondigd. Mr. Van Breukelen kan dan schriftelijk reageren op het voornemen van de belastingdienst en namens u onderhanden voor een betere uitkomst. Indien u er niet uitkomst met de fiscus kan het kantoor u bijstaan in een procedure bij de belastingrechter.

Ook wanneer u ervan wordt verdacht niet aan uw administratieplicht te hebben voldaan kan mr. Van Breukelen u bijstaan. Aan welke verplichtingen u moet voldoen is namelijk niet altijd helder en hangt ook af van het soort bedrijf dat u hebt. Aan een groot bedrijf worden andere eisen gesteld dan aan een ZZP’er. Soms heeft de belastingdienst u al een zogenaamde informatiebeschikking uitgereikt. Neem dan direct contact op om daar bezwaar tegen te maken. Een definitieve informatiebeschikking heeft namelijk tot gevolg dat de bewijslast wordt omgekeerd. De belastingdienst kan dan een aanslag opleggen en u moet aantonen dat die onjuist is. Dat is in de meeste gevallen vrij lastig, dus het is zaak om te voorkomen dat er een onherroepelijke informatiebeschikking komt.

Tot slot wordt in fiscale strafzaken vaak ook valsheid in geschrifte en/pof witwassen ten laste gelegd. Dit zijn zogenaamde commune strafrechtelijke delicten en het is zaak om u te laten bijstaan door een advocaat die ook verstand heeft van dit gedeelte van het strafrecht.

Meer weten over dit onderwerp? Lees de nieuwsberichten over belastingrecht. Voor concrete vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met het kantoor.