Zoekt u een advocaat voor cassatie en herziening?

Procederen bij de hoogste rechterlijke instantie van Nederland is niet hetzelfde als procederen bij de politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank of bij het gerechtshof. De cassatieprocedure is volledig schriftelijk. Het kan zo zijn dat de rechter in feitelijke aanleg (meestal het gerechtshof) een bepaalde juridische regel verkeerd heeft toegepast of heeft uitgelegd. Ook kan het zo zijn dat de rechtbank of het gerechtshof niet voldoende is ingegaan op een gevoerd verweer. Ook kan het voorkomen dat simpele regels niet zijn nageleefd: een vonnis is bijvoorbeeld niet ondertekend of het is niet op de juiste manier uitgewerkt.

Om enige kans te maken bij de Hoge Raad zult u een cassatieadvocaat moeten inschakelen die weet waar hij naar moet kijken. Mr. Van Breukelen heeft in talloze zaken een cassatieschriftuur ingediend, veelal met succes.

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een bepaald strafbaar feit, kan het voorkomen dat er informatie boven water komt die een nieuw licht werpt op de zaak. Er is bijvoorbeeld een getuige die stelt dat u nooit op de plaats van het delict bent geweest ten tijde van het misdrijf. Ook kan het voorkomen dat een ander persoon is veroordeeld voor hetzelfde feit, terwijl vast staat dat het feit maar door één persoon is gepleegd.

In dat soort gevallen is het mogelijk om een herzieningsverzoek te doen bij de Hoge Raad. De eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng, en zeker niet elk herzieningsverzoek zal leiden tot heropening van de zaak.

Mr. Van Breukelen adviseert met regelmaat over de kansen van een herzieningsverzoek. Indien de mogelijkheid aanwezig is dat de Hoge Raad de zaak zal heropenen kan hij namens u een herzieningsverzoek indienen.