Zoekt u een advocaat bestuursrecht?

Soms krijgt u een brief van een overheidsinstantie waar u het niet mee eens bent. Dit kan over allerlei zaken gaan: wellicht wordt u gekort op uw uitkering, wordt u een vergunning geweigerd of wordt u een opgelegde bestuurlijke boete opgelegd. Tegen veel van deze beslissingen kunt u bezwaar maken en later eventueel in beroep gaan. Dit heet het bestuursrecht: het gaat over geschillen tussen (semi) overheidsinstanties en burgers.

Een bestuursorgaan is in zijn besluitvorming gehouden aan allerlei regels. Besluiten moeten bijvoorbeeld goed gemotiveerd worden en een bestuursorgaan mag een gegeven bevoegdheid niet misbruiken. Al deze voorschriften zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast is er veel rechtspraak (jurisprudentie) waarin deze regels nader worden uitgelegd.

Een advocaat bestuursrecht kan bedrijven en particulieren bijstaan in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

  • het UWV of de Sociale dienst heeft uw uitkering ingetrokken of gekort;
  • uw arbeidsongeschiktheidspercentage is onjuist vastgesteld;
  • er is u of uw bedrijf een vergunning geweigerd;
  • uw aanvraag om een urgentieverklaring voor een huurwoning is afgewezen;
  • u hebt te maken met bestuursdwang;
  • u hebt een beslissing gehad van de fiscus (belastingdienst) waar u het niet mee eens bent;
  • u hebt een bestuurlijke boete gekregen, bijvoorbeeld omdat u uw woning niet volgens het bestemmingsplan hebt gebruikt;
  • er is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geweigerd;
  • u bent uitgesloten van deelname aan een examen of u hebt een te laag cijfer gekregen en u wilt hierover procederen bij de examencommissie;
  • vrijwel alle andere kwesties waarin u bezwaar of beroep kunt aantekenen tegen een besluit van een (semi) overheidsinstelling;

Mocht u een besluit krijgen van een instantie waar u het niet mee eens bent, neem dan vooral contact op. Het kantoor kan samen met u kijken of procederen tegen deze beslissing zinvol is.