Hennep blad - Van Breukelen Advocatuur
J. van Breukelen Geen reacties

Mijn kantoor krijgt de laatste tijd regelmatig de vraag of hennep kweken wordt gelegaliseerd. Dit heeft alles te maken met het wetsvoorstel van D66 dat op 21 februari jl. werd aangenomen. Om alle onduidelijkheid weg te nemen zal ik dit wetsvoorstel hier kort bespreken en vertellen wat het op dit moment betekent in de praktijk.

De huidige situatie

Om het nu aangenomen wetsvoorstel beter te kunnen begrijpen is het zinvol om even kort te herhalen wat de huidige situatie is.

Het kweken van wiet is nu volledig strafbaar gesteld in de Opiumwet. Er wordt slechts een uitzondering gemaakt voor een aantal telers met wie de overheid contracten heeft gesloten voor het aanleveren van medicinale wiet. Dergelijke contractanten maken zich derhalve niet schuldig aan enige overtreding van de Opiumwet.

Daarnaast geldt voor sommige hennepkwekers het zogenaamde gedoogbeleid. Indien iemand maximaal 5 planten heeft zonder gebruik te maken van professionele apparatuur zoals lampen of filters, dan geldt dat deze persoon in beginsel niet zal worden vervolgd. Een dergelijke kweker overtreedt weliswaar de Opiumwet, maar hij wordt niet vervolgd.

De verkoop van hennep is thans ook volledig strafbaar gesteld in de Opiumwet. Echter, ook hier geldt een gedoogbeleid voor coffeeshophouders die zich houden aan bepaalde criteria: de zogenaamde AHOJG-criteria. Een coffeeshop wordt niet vervolgd indien men geen reclame maakt (de A van affichering), geen harddrugs (H) verkoopt, geen overlast (O) veroorzaakt, geen toegang geeft voor jeugdigen (J) en geen grote (G) hoeveelheden verkoopt. Daarnaast mag men sinds enige tijd uitsluitend verkopen aan ingezetenen van een Nederlandse gemeente.

Dit gedoogbeleid is op dit moment neergelegd in de Aanwijzing Opiumwet (een beleidsregel) en dus niet in de Opiumwet zelf. Daarnaast leidt de huidige regeling tot de zogenaamde ‘achterdeur problematiek’. Er is min of meer geregeld dat wiet onder bepaalde omstandigheden mag worden verkocht vanuit coffeeshops, maar het kweken en de aanvoer ervan zijn nog steeds strafbaar.

Op dit moment is het telen van wiet dus nog steeds illegaal. Wordt hennep kweken met dit voorstel gelegaliseerd?

Het voorstel

Het wetsvoorstel dat nu is aangenomen in de tweede kamer (wetsvoorstel 34 165) regelt in de kern drie dingen:

  • Het reeds bestaande gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops wordt vastgelegd in de Opiumwet;
  • Het wordt mogelijk gemaakt om met een ontheffing van de overheid wiet te kweken ten behoeve van coffeeshophouders;
  • Het zonder ontheffing kweken van wiet wordt (onder omstandigheden) zwaarder bestraft.

Het codificeren van het gedoogbeleid gebeurt in de voorgestelde artikelen 6a, 6b en 6c van de Opiumwet. Artikel 6a stelt dat de gemeenteraad kan besluiten dat het verkopen en aanwezig hebben van hennep is toegestaan in coffeeshops. Artikel 6b stelt eisen waaraan coffeeshops moeten voldoen om een ontheffing te krijgen en artikel 6c gaat over hoe lang de ontheffing geldig is. Voorts worden er nog enkele kleinere wijzigingen aangebracht in artikel 7, 8, 8a, 8b en 8c Opiumwet.

Het vastleggen van het legaal kunnen kweken gebeurt in de uitbreiding van artikel 8h met onderdeel c en d. Dit artikel gaat op dit moment uitsluitend over het legaal kweken voor medicinale doeleinden. Hieraan wordt toegevoegd dat er ook een ontheffing kan worden verleend voor het telen van hennep om hiermee coffeeshops te voorzien van voorraad.

Het gewijzigde artikel 8i zegt in lid 5 dat er uitsluitend overeenkomsten worden aangegaan met beroeps- of bedrijfsmatige telers van hennep. In een later te maken Algemene Maatregel van Bestuur worden nadere criteria gesteld om te bepalen of een teler wordt aangemerkt als beroeps- of bedrijfsmatig.

Aanvullende eisen voor de teler

Ook worden in dit artikel nog een aantal aanvullende eisen gesteld:

  • de teler moet zorgdragen voor een goede kwaliteit van de hennep en de verpakking daarvan. Men moet ook de aanwijzingen opvolgen van speciaal daarvoor aangewezen ambtenaren;
  • het telen van hennep mag niet mag plaatsvinden in de nabijheid van woningen;
  • de teler moet maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen;
  • de hennep mag uitsluitend in gesloten verpakking worden vervoerd naar coffeeshops die een ontheffing hebben;
  • de teler moet voorafgaand aan een verkoop of aflevering informeren of de coffeeshop niet de maximaal aanwezige handelsvoorraad overschrijdt. Indien zulks zo is, mag men niet afleveren of verkopen;
  • de teler moet het beleid van de gemeente waarin de coffeeshop gevestigd is, in acht nemen en de goede uitvoering daarvan bevorderen.

Tot slot bevat het wetsvoorstel een verhoging van de maximale straf die kan worden opgelegd voor kweken zonder ontheffing. De maximale straf bedraagt nu voor de meeste hennepkwekerijen 6 jaar gevangenisstraf (artikel 11 lid 2 jo. lid 5 Opiumwet). In het voorstel wordt de maximale straf verhoogd naar 9 jaar gevangenisstraf als er levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is. Mocht het leiden tot iemands dood, dan kan er zelfs 15 jaar gevangenisstraf worden opgelegd.

Er kan niet genoeg worden benadrukt dat het wetsvoorstel op dit moment (juni 2017) nog geen wet is. Het wetsvoorstel moet eerst nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Mogelijk wordt het voorstel in zijn geheel afgewezen of worden er nog wijzigingen in aangebracht.

Wordt hennep kweken nou gelegaliseerd?

Mocht het voorstel worden aangenomen dan betekent dit simpelweg dat de mogelijkheid ontstaat om legaal te gaan kweken, mits er aan een rits voorwaarden wordt voldaan. Dit wetsvoorstel maakt het niet legaal om zelf een kwekerij te gaan beginnen op een zolderkamertje. Voor mensen die dit toch doen, bijvoorbeeld om de buitenlandse markt te bedienen, zullen de straffen vermoedelijk zwaarder worden. Het is dus niet zo dat hennep kweken (in het algemeen) wordt gelegaliseerd.

* Dit artikel werd eerder gepubliceerd op hennepadvocaat.net. Op deze site schrijft mr. Van Breukelen regelmatig over hennep gerelateerde zaken.

Meer artikelen over hennep:

Dit artikel werd bijgewerkt op 30 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *