Verlaten plaats ongeval
J. van Breukelen Geen reacties

‘Het verlaten van een plaats ongeval is een van de lafste dingen die je kunt doen’, is zomaar een van de vele reacties op een nieuwsbericht waarbij een bestuurder doorrijdt. Wanneer is juridisch sprake van dit strafbare feit? Wat als u niet merkt dat u een ongeluk veroorzaakt heeft? Deze en andere vragen worden in dit artikel beantwoord.

Waar staan de regels?

Artikel 7 Wegenverkeerswet 1994 noemt het verbod van het verlaten van de plaats van het ongeval. De Aanwijzing verlaten plaats ongeval is een beleidsregel waarin regels worden gegeven voor de opsporing en vervolging van personen die de plaats van het ongeval hebben verlaten.

Artikel 7 WVW 1994
Lid 1 Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:

a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel aan een ander is toegebracht;
b. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, schade aan een ander is toegebracht;
c. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

Lid 2 Het eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

Wanneer is sprake van een ongeval?

In de Aanwijzing verkeersongevallen staat omschreven wanneer van een verkeersongeval sprake is.

Daarin staat dat het moet gaan om:

  • een gebeurtenis op de weg;
  • die te maken heeft met het verkeer;
    • waardoor schade is ontstaan; en/of
    • waardoor iemand gewond is geraakt; en/of
    • waardoor iemand is overleden.

Als er alleen voetgangers betrokken zijn bij het incident is er geen sprake van een ongeval. Personen die op een skateboard rijden worden niet als voetgangers aangemerkt. Bij hen kan er dus wel sprake zijn van een ongeval.

Wanneer is sprake van het verlaten plaats ongeval?

Er is sprake van het verlaten van een plaats ongeval als een persoon de plaats van het ongeluk verlaat zonder op een behoorlijke manier zijn identiteit of de identiteit van zijn voertuig bekend te maken aan de andere betrokkene.

Als de ander schade heeft of letsel heeft opgelopen moet hij in staat zijn om de ander aansprakelijk te kunnen stellen. Zonder deze gegevens is dat niet mogelijk.

Daarnaast mag je volgens artikel 7 WVW niemand hulpeloos achterlaten als je weet dat diegene door het ongeval letsel heeft opgelopen.

Wie kunnen betrokken zijn bij een ongeval en het verlaten van die plaats?

Van betrokkenheid bij een ongeval is sprake als een voertuig met een ander voertuig in botsing komt. Het maakt voor de betrokkenheid niet uit of u de veroorzaker bent van het ongeluk. Eke veroorzaker is betrokken bij het ongeluk, maar niet elke betrokkene is veroorzaker van het ongeluk.

Als veroorzaker van een ongeluk hoeft u niet direct betrokken te zijn bij het ongeluk. Denk aan het voorbeeld dat een bestuurder van een auto u geen voorrang verleent, waardoor u moet uitwijken en tegen een andere auto botst. De auto die u geen voorrang verleende heeft geen schade, maar door hem is wel het ongeluk veroorzaakt. Denk ook aan een auto die ondanks een keerverbod gaat keren en een kettingbotsing veroorzaakt. Die auto is dan alleen in aanraking gekomen met de auto direct achter hem, maar niet met de andere auto’s in de rij.

Ook de passier van een auto kan veroorzaker zijn van een ongeval. Denk aan een passagier die u constant afleidt waardoor u niet oplet en tegen een andere auto aan botst.

Ik was mij niet bewust van het ongeval, wat nu?

In artikel 7 WVW staat dat een betrokkene of veroorzaker had moeten weten of redelijkerwijs moeten vermoeden dat er sprake was van een ongeval. Dit kan diegene weten of vermoeden als er bijvoorbeeld een harde klap is geweest of een gil van een persoon. Dit kan achteraf ook duidelijk worden uit een verhoor van de betrokkene of veroorzaker of van getuigen.

Indien u zich als betrokkene of veroorzaker in eerste instantie niet bewust was van het ongeluk, maar daarna wel, zou u terug kunnen rijden naar de plaats van het ongeval. Zo kunt u uw identiteit bekend maken of een gewonde helpen. U zal dan niet worden vervolgd. Dit wordt een strafuitsluitingsgrond genoemd.

Bent u al verder weg of thuis dan heeft u vanaf het moment van het ongeval 12 uur de tijd om u te melden bij de politie. U kunt dan nog steeds uw gegevens achterlaten die nodig zijn voor de eventuele aansprakelijkstelling. U zult dan niet worden vervolgd. Deze strafuitsluitingsgrond staat in artikel 184 Wegenverkeerswet 1994. Meldt u zich echter niet na die 12 uur, dan kunt u alsnog worden vervolgd.

Als u iemand hulpeloos heeft achtergelaten, dan geldt de termijn van 12 uur niet. U kunt dan wel worden vervolgd voor het verlaten plaats ongeval.

Wat zijn de straffen voor het verlaten van een plaats ongeval?

In de Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval staat het beleid voor strafeisen van het Openbaar Ministerie.

Het verlaten van een plaats ongeval is een misdrijf. De straffen verschillen tussen een geldboete van €500,- tot €1500,-, een gevangenisstraf van 2-3 maanden of ontzegging van de rijbevoegdheid tussen 4 en 70 maanden. Het hangt er vanaf hoeveel schade er is, of iemand letsel heeft of is overleden en of er nog strafverzwarende omstandigheden zijn. Is de bestuurder bijvoorbeeld onder invloed van drugs of verlaat hij de plaats van het ongeval om een ander strafbaar feit te verzwijgen?

De officier van justitie kan u niet alleen vervolgen voor het verlaten van de plaats ongeval, maar ook voor het veroorzaken van het ongeluk zelf. Houdt hier dus rekening mee, omdat de straf dan in totaal hoger uit kan pakken.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies in uw zaak? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 8 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *