De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
J. van Breukelen Geen reacties

In 2014 schreef ik hier een kort artikel over hoe vaak een aanvraag van een VOG nou feitelijk wordt geweigerd. Toen bleek al dat van de vele aanvragen, er maar een heel klein gedeelte wordt geweigerd, en dat dit bij minderjarigen en jongeren tot 23 jaar zelfs nog lager ligt. Dit alles was gebaseerd op de cijfers van 2013.

Inmiddels zijn ook de gegevens van 2014, 2015 en 2016 bekend, dus het is tijd voor een kleine update.

In 2013 werd 0,56 % van de aanvragen geweigerd. In 2014 en in 2015 was dit allebei 0,35 %. In 2016 is het weer iets gestegen naar 0,4 %. Hoe dan ook: het aantal weigeringen is en blijft veel lager dan veel mensen denken.

Maar gelden deze lage percentages ook voor mensen met antecedenten op hun justitiële documentatie? Oftewel mensen met een strafblad?

In 2013 werden er 109.325 VOG’s verstrekt aan mensen met een strafblad. Er werden er 4.141 geweigerd. Dit komt neer op een weigeringspercentage van 3,5 %. In 2014 was dit 2,2 %, in 2015 2,6 % en in 2016 2,4 %. Dus ook hier geldt: zelfs met een strafblad is er statistisch gezien nog een heel redelijke kans op de afgifte van een VOG.

De afgifte is natuurlijk afhankelijk van allerlei omstandigheden, met name de ouderdom van de antecedenten, de aard van de functie waarvoor de VOG wordt gevraagd en de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.

Als we kijken naar mensen onder de 23 jaar dan liggen de percentages nog lager. Voor de eerste twee kwartalen van 2017 geldt voor deze groep aanvragers een algemeen weigeringspercentage van 0,23 %. Voor jongeren met antecedenten is dit 2,4 %.

Op de website van de dienst Justis zijn geen cijfers gepubliceerd over het succespercentage van bezwaarschriften, maar zoals beschreven in het artikel uit 2014 bleek dat in 2013 maar liefst 27 % van de bezwaarschriften gegrond werd verklaard. Mijn ervaring is overigens dat het vaak niet eens tot een bezwaarschrift hoeft te komen. Vaak is een goed geschreven zienswijze al voldoende reden om alsnog een VOG te krijgen. Maar ook hier geldt: het is erg afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Dit artikel werd bijgewerkt op 20 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *