De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
J. van Breukelen Geen reacties

Recentelijk heb ik een aantal artikelen geschreven over het strafblad en de verklaring omtrent het gedrag. De conclusie was toen dat het hebben van een strafblad niet altijd in de weg hoeft te staan aan een ‘verklaring van goed gedrag’, of officieel gezegd: de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Zelfs indien de VOG aanvankelijk wordt geweigerd, kan het zin hebben om daar een zienswijze en later eventueel bezwaar tegen in te dienen. Als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard kan er nog in beroep worden gegaan. Daar heeft ons kantoor regelmatig succes mee.

Inmiddels heb ik navraag gedaan bij de Dienst Justis om te kijken of er ook cijfers zijn die dit beeld bevestigen. De cijfers die ik ontving hebben betrekking op 2013, omdat ze van 2014 (uiteraard) nog niet bekend zijn.

Wat blijkt: in 2013 werden er 733.000 aanvragen om een VOG gedaan. Daarvan zijn er 4100 geweigerd. Dat is dus slechts 0.56 %.

In 2013 kwamen er ruim 900 bezwaarschriften binnen bij de dienst Justis. In 65 % van die gevallen werd het bezwaar ongegrond verklaard. In 8 % van de gevallen werd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard of werd het ingetrokken.

Dit betekent dat in maar liefst 27 % van de gevallen het bezwaarschrift gegrond werd verklaard. Dit lijkt voor een buitenstaander misschien weinig, maar dit is voor een bestuursrechtelijke bezwaarprocedure een groot percentage. Zeker gelet op het uitgebreide onderzoek en de zorgvuldige belangenafweging die men maakt voordat er een aanvraag wordt geweigerd.

De cijfers zijn met name ook relevant voor minderjarigen. In 2013 werd voor mensen die nog geen 18 jaar waren in slechts 0,18 % van de gevallen een VOG geweigerd. In absolute cijfers: het ging om 43 minderjarigen die een VOG werd geweigerd.

Voor mensen die nog geen 23 jaar waren ging het om 0,48 % van de aanvragen.

Het advies luidt dan ook om altijd op zijn minst een voornemen tot weigering voor te leggen aan een advocaat. In het algemeen is de kans namelijk aanzienlijk dat een zienswijze of bezwaar alsnog leidt tot de afgifte van een VOG.

Dit artikel werd bijgewerkt op 20 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *