verkeersboete verjaring
J. van Breukelen 4 reacties

Een bekeuring of wel verkeersovertreding kunt u al gauw krijgen. Te hard of door rood (of was het toch oranje) rijden, overkomt ons allemaal. Kan verjaring van verkeersboetes u een meevaller bezorgen? Zo ja, wat zijn dan de verjaringstermijnen en wat als u toch een boete krijgt? U leest de antwoorden in dit artikel.

Waar staan de regels?

De Wet Mulder is een andere naam voor de Wet Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (hierna: WAHV). Hierin staat voor welke overtredingen uit andere wetten (bijv. de Wegenverkeerswet 1994) u een verkeersboete krijgt. Daarnaast staat in het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften hoe de WAHV in de praktijk werkt. Tot slot staan er nog nadere regels in de Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen.

Wat is verjaring?

Verjaring betekent dat een recht na een bepaalde termijn vervalt. Als het CJIB niet binnen een bepaalde tijd begint met de executie dan vervalt dat recht. Denk er bijvoorbeeld aan dat u te hard heeft gereden. Het CJIB moet u dat laten weten door een boete op te sturen. Als het CJIB te laat is met het opeisen van de boete vervalt hun recht en is er sprake van verjaring van de verkeersovertreding. U hoeft dan geen verkeersboete meer te betalen.

Welke verkeersovertredingen vallen onder de Wet Mulder?

U kunt een verkeersovertreding begaan door u niet te houden aan:

  • de WAHV (Wet Mulder);
  • de Wegenverkeerswet 1994; en
  • het gemeentelijke parkeerbeleid.

Onder de Wet Mulder vallen de ‘lichte’ verkeersovertredingen. Dat betekent volgens artikel 2 WAHV dat er geen sprake mag zijn van letsel of schade. Deze gedragingen staan in de bijlage van de WAHV. Voorbeelden zijn: te hard rijden, geen gordel dragen of geen (werkende) verlichting hebben. Op de brief van het CJIB kunt u een Mulderboete herkennen aan de M in de rechterbovenhoek.

Welke termijn geldt bij verjaring van verkeersboetes?

In artikel 70 van het Wetboek van Strafrecht staan de regels over verjaring. Zo verjaart een overtreding bijvoorbeeld na drie jaar. Ondanks dat het misschien wel zo lijkt is deze regel niet van toepassing op de Wet Mulder. De Wet Mulder is een administratieve in plaats van strafrechtelijke sanctie. De strafrechtelijke regels gelden niet, omdat de Wet Mulder eigen regels over verjaring heeft.

In artikel 4 van de WAHV staan de termijnen voor verjaring van verkeersovertredingen. In lid 2 van dat artikel staat dat u binnen 4 maanden de boete in uw brievenbus moet krijgen. De ingang van deze termijn kan echter worden verschoven. Bijvoorbeeld wanneer uw adres niet bekend is. Pas als dat is gevonden gaat de termijn van 4 maanden lopen. De boete kan dan nog binnen vijf jaar worden toegezonden.

Wat als ik toch een verkeersboete krijg na de verjaringstermijn?

In principe is te laat te laat. Echter, in een uitspraak van de Hoge Raad uit 1994 staat dat dit niet altijd hoeft te leiden tot vernietiging van de beschikking. Het moet aannemelijk zijn dat u in een rechtens te respecteren belang moet zijn geschaad door de trage afhandeling. Dat is bijvoorbeeld zo als redelijkerwijs niet meer kunt nagaan op welke gedraging de boete betrekking had. Als u niet meer weet waar het over gaat, dan kunt u namelijk ook geen verweer meer voeren. Echter, als u de beschikking slechts enkele dagen te laat krijgt, dan zal de rechter aannemen dat u echt nog wel weet waar het over gaat. Hetzelfde geldt als u ter plaatste was aangesproken door de politie, zoals in het geval in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 augustus 2019.

Als u een boete later dan vier maanden na overtreding heeft ontvangen, kunt u het volgende doen. Laat u adviseren door een advocaat en teken op tijd administratief beroep aan bij de officier van justitie. Dat kan op basis van artikel 6 WAHV. Na de dag van het ontvangen van de boete heeft u zes weken de tijd om beroep in te stellen. In dit beroep zet u dat uw boete moet worden ingetrokken, omdat er sprake is van verjaring van de verkeersboete.

Als de officier van justitie afwijzend beslist, kunt u beroep instellen bij de kantonrechter. Dit kunt u op grond van artikel 9 WAHV. Ook hier heeft u zes weken de tijd voor.

Tot slot kunt u bij een negatief oordeel hoger beroep instellen bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Op grond van artikel 14 WAHV is vereist dat de boete hoger is dan 70 euro.

Vragen?

Moet u een verkeersboete betalen, maar denkt u dat er sprake is van verjaring en is uw vraag door deze informatie niet beantwoord? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 8 oktober 2022

— 4 Comments —

  1. Na ruim 4 jaar krijg ik een boete op de mat vanuit Italië.. tolweg in Florence niet betaald ?
    Een jaar lang genegeerd. Nu krijg ik van een incassobureau uit Breda ( inmiddels 1 jaar later) wederom de boete op de mat. Nu de vraag wat moet ik doen? . Ga van de week wel rechtsbijstand ( DAS) bellen. Ik zal ook nu verweerbrief sturen na het incassobureau. Nu de vraag mag dit van de wet na ruim 4 jaar nog bekeuring sturen. In afwachting op uw reactie. Mvgr Edwin Zijtveld

    • De vraag of dit al dan niet verjaard is, valt onder het Italiaanse recht. Het gaat immers om een Italiaanse boete. Ik kan deze vraag dus niet beantwoorden, bij gebreke van kennis van het Italiaanse rechtssysteem.

    • Ik raad u aan om beroep in te stellen bij de Officier van Justitie. Er vanuit gaande dat het gaat om een Nederlandse boete die administratiefrechtelijk wordt afgedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *