kostenvergoeding bestuursrecht - Van Breukelen Advocatuur
J. van Breukelen Geen reacties

Hoe zit het met de vergoeding van kosten in het bestuursrecht?

Indien u in het gelijk wordt gesteld in een bestuursrechtelijke procedure, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in aanmerking komen voor een kostenvergoeding. Welke kosten voor welk bedrag voor vergoeding in aanmerking komen is vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Welke kosten komen in aanmerking voor vergoeding?

U kunt hierbij in de eerste plaats denken aan kosten voor een advocaat, een getuige, een tolk of een deskundige.

Maar ook reis- en verblijfskosten van een partij of belanghebbende komen voor vergoeding in aanmerking. Net zoals misgelopen inkomsten (verletkosten) en kosten voor uittreksels en internationale telefoongesprekken. Let op: de meeste kosten zijn genormeerd. Dat betekent dat precies is vastgelegd welke vergoeding wordt toegekend voor wat voor soort kosten. Dit hoeft niet altijd overeen te komen met de werkelijk gemaakte kosten.

Wanneer moet ik vragen voor een kostenvergoeding in het bestuursrecht?

U moet om een vergoeding vragen vóór dat het bestuursorgaan of de rechter uitspraak doet op het bezwaar of beroep. Dit is neergelegd in artikel 7:15 Awb voor de bezwaarfase, in artikel 7:28 Awb voor administratief beroep en in artikel 8:75 Awb voor beroep bij de rechtbank.

Dit vereiste werkt ook door: als u geen kostenvergoeding vraagt vóór dat er een beslissing is genomen op het bezwaarschrift, dan kan er later geen kostenvergoeding meer worden toegekend voor de kosten die u hebt moeten maken in de bezwaarfase. Ook niet als u in beroep alsnog in het gelijk bent gesteld.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vergoeding van kosten in het bestuursrecht?

Indien u eraan twijfelt of uw bezwaar- of beroepschrift aan alle eisen voldoet, dan kan het verstandig zijn om u te laten adviseren of begeleiden. Dit kan door een jurist of advocaat die ervaring heeft met bestuursrecht. Hiermee kunt u voorkomen dat u een vergoeding misloopt waar u recht op hebt.

Zoekt u een advocaat voor een kostenvergoeding in het bestuursrecht? Lees hier meer.

Wellicht ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 29 december 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *