Voorwaardelijke invrijheidstelling: een wijzigingsoverzicht per 1 juli 2021

24 november 2021

Op 1 juli 2021 is de Wet straffen en beschermen in werking getreden. Door deze wet zijn het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet flink veranderd. Zo is ook de voorwaardelijke invrijheidstelling sterk gewijzigd. In dit artikel leest u een heldere uitleg over de voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast vindt u een duidelijk wijzigingsoverzicht van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Lees meer