De informatiebeschikking (art. 52a AWR) en omkering van de bewijslast

11 november 2017

Indien de belastingdienst na een boekenonderzoek in uw bedrijf tot de conclusie komt dat de administratie niet op de orde is, kan de inspecteur u een zogenaamde informatiebeschikking opleggen. Wat betekent dat, en belangrijker, wat zijn de gevolgen voor u en uw bedrijf?

Indien de informatiebeschikking onherroepelijk (definitief) is geworden, heeft dat grote gevolgen in procedures over belastingaanslagen over de jaren waarop de beschikking betrekking had.

Lees meer