snelheidsmeting met lasergun
J. van Breukelen Geen reacties

De politie kan een snelheidsovertreding constateren met verschillende soorten apparatuur. In dit artikel gaat het over een snelheidsovertreding gemeten met een lasergun. Wat zijn de eisen aan dergelijke apparatuur? Hoe moet de politie de meting met de lasergun precies doen?

Wie op internet zoekt naar informatie over de geldigheid van een meting van een snelheidsovertreding met een lasergun, komt veel uitspraken tegen die gaan over het niet of onjuist noteren van de afstand tot de rijlijn. De afstand tot de rijlijn betreft de kortste afstand tussen de agent die de lasergun vasthoudt en het midden van de rijbaan waarop het voertuig rijdt. Zie onderstaande illustratie:

Afstand tot rijlijn bij gebruik van een lasergun

De afstand tot de rijlijn is nodig om de meethoek te kunnen berekenen. De nauwkeurigheid van een lasergun is afhankelijk van deze hoek. Hoe kleiner de hoek, hoe nauwkeuriger de meting van de snelheidsovertreding met een lasergun. Wanneer de politie in het midden van de weg zou staan en direct van voren of van achteren zou meten, dan zou de gemeten snelheid in beginsel gelijk zijn aan de werkelijke snelheid. Omdat dit natuurlijk levensgevaarlijk is, zal de agent aan de kant van de weg gaan staan. Wanneer de hoek maximaal is, dus wanneer het voertuig recht voor de agent rijdt, dan zal de de snelheid 0 km/h uur zijn.

Gevolgen grotere afstand tot rijlijn

Dit betekent dus, en dat is belangrijk, dat een lasergun eigenlijk nooit een hogere snelheid kan meten dan de werkelijke snelheid. Hoe groter de hoek, hoe lager de gemeten snelheid zal zijn ten opzichte van de werkelijke snelheid. Hoe kleiner de hoek, hoe meer de gemeten snelheid de werkelijke snelheid zal benaderen. Er is echter geen hoek denkbaar, waardoor de gemeten snelheid hoger zal zijn dan de werkelijke snelheid.

Natuurlijk kan de lasergun zelf een kleine afwijking hebben die wél in het nadeel van de bestuurder kan uitpakken. Daarom schrijft de regelgeving voor dat het apparaat moet zijn geijkt. De datum tot waarop de ijking geldig is, moet in het proces-verbaal van de snelheidsovertreding worden opgenomen. Ook moet de politie om deze reden verplicht een correctie maken op de gemeten snelheid.

Rechtspraak over een snelheidsovertreding met een lasergun

In 2007 heeft de rechtbank Haarlem bepaald dat het niet-vermelden van de afstand tot de rijlijn, een ongeldige meting tot gevolg had. Deze uitspraak is echter achterhaald. In meer recente rechtspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (uitspraak 1 en uitspraak 2) is bepaald dat het ontbreken van de afstand tot de rijlijn, geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de meting. Ook schrijft de Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen niet langer voor dat deze afstand moet worden vermeld in het proces-verbaal.

Wat wel in het proces-verbaal moet staan is de meetafstand. Dat is de afstand tussen de lasergun en het voertuig op het moment van de meting. Dit moet volgens de wet minimaal 15 meter en maximaal 1000 meter zijn. Daarbij is het overigens van belang om goed te kijken naar het type apparaat dat gebruikt is. Een veelgebruikte lasergun is bijvoorbeeld de LTI 20/20 TruSpeed van Laser Technology. Volgens de gebruiksaanwijzing van deze lasergun ligt de afstand waarop betrouwbaar kan worden gemeten tussen de 15 en 610 meter. Is de afstand groter of kleiner? Dan zal een goede advocaat hier verweer op voeren.

Vragen?

Wordt u verdachte van een snelheidsovertreding die is gemeten met een lasergun? Neem vrijblijvend contact op met kantoor.

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 29 december 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *