Rijden onder invloed van drugs - Van Breukelen Advocatuur
J. van Breukelen Geen reacties

Uw zoon belt u laat op de avond vanuit het politiebureau op. Hij reed met zijn scooter naar huis, terwijl hij bij vrienden had geblowd. Uw zoon dacht dat hij nog wel veilig kon rijden. Hij zag alleen die verkeerscontrole niet aankomen. Uit de speekseltest blijkt dat hij heeft gereden onder invloed van drugs. Wat gaat er nu met hem gebeuren? Kan hij een straf krijgen en zo ja, welke? U leest het allemaal in onderstaand artikel.

Waar staan de regels?

In artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 staat het verbod van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Daarnaast is er begin 2020 een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie verschenen. Dat is de Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod. Hierin staan per voertuig, bestuurder en drug welke straffen worden geëist. Daarnaast is er een Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, waarin bloedonderzoeken naar drugs in het lichaam worden toegelicht.

Wanneer is er sprake van rijden onder invloed van drugs?

Als de bestuurder weet of kan bedenken dat een stof zijn of haar rijvaardigheid kan beïnvloeden. Het gaat er niet om of iemand ook daadwerkelijk gevaarlijk rijdt, maar dat die kans zich voor kan doen. Het is een feit van algemene bekendheid dat door het gebruik van drugs het rijgedrag wordt beïnvloed.

Bij het rijden moet het gaan om het besturen van een voertuig. Dit is niet alleen een auto, maar bijvoorbeeld ook een vrachtauto, snorfiets, gehandicaptenvoertuig, speed pedelac of (elektrische) fiets.

Met welke drugs is het verboden te rijden?

Het is met alle drugs die op Lijst I en Lijst II van de Opiumwet staan verboden te rijden. Denk hierbij aan XTC, cocaïne of cannabis. Wel gelden er bepaalde grenswaarden oor het gebruik. In de volgende alinea wordt daar meer over uitgelegd.

Medicatie

Hoe zit het met medicatie? De welbekende gele sticker op medicatie waarschuwt dat bij inname het rijgedrag kan worden beïnvloed. Deze waarschuwingssticker zit bijvoorbeeld op slaap- en kalmeringsmiddelen. Door deze medicatie kan uw reactiesnelheid worden aangetast. Het kan wel 48 uur duren totdat de medicatie is uitgewerkt.

Ook het gebruik van medicijnen zonder gele sticker kunnen uw rijgedrag beïnvloeden als deze in een hoge dosering worden ingenomen in combinatie met bijvoorbeeld alcohol. Het maakt tot slot voor de strafbaarheid niet uit of bepaalde drugs als medicatie worden gebruikt.

Lachgas

Op dit moment staat lachgas nog niet op een van de lijsten in de Opiumwet. Het gebruik van lachgas is dus niet strafbaar. Het gebruik van lachgas tijdens het rijden is wel strafbaar. Zoals hiervoor genoemd is het op grond van artikel 8 van de Wegenverkeerswet verboden om een voertuig te besturen onder invloed van een stof waarvan je weet of kunt weten dat deze stof je rijgedrag beïnvloedt. Van het gebruik van lachgas krijgt men een korte roes. Wazigheid, een licht hoofd en een lachkick zijn effecten van lachgas. Het is meer dan logisch dat het gebruik van lachgas het rijgedrag beïnvloedt.

Wat zijn de grenswaarden voor het gebruik van drugs?

Voor bepaalde drugs geldt dat er grenswaarden zijn die in het bloed aanwezig mogen zijn. In artikel 2 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer staan deze drugs opgesomd:

 • amfetamine;
 • methamfetamine;
 • cocaïne;
 • MDMA;
 • MDEA;
 • MDA;
 • cannabis;
 • heroïne;
 • morfine;
 • GHB;
 • gamma butyrolacton;
 • en 1,4-butaandiol.

Deze grenswaarden zijn er omdat het kan voorkomen dat één week eerder cocaïne wordt gebruikt en dit nog steeds is terug te vinden in het bloed. Het rijgedrag hoeft op dat moment niet te worden beïnvloed. Hoelang drugs in uw lichaam blijft, hangt af van de soort drugs, de hoeveelheid die gebruikt is, de kwaliteit, de frequentie van inname en het gewicht van de persoon.

In artikel artikel 3 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer staan de grenswaarden. Telkens gaat het om een bepaalde hoeveelheid microgram of miligram drugs die per liter bloed in het lichaam mag worden aangetroffen. Is de grenswaarde overschreden, dan maakt u zich schuldig aan het rijden onder invloed van drugs.

Combinatie

Als meerdere drugs door elkaar zijn gebruikt of wanneer alcohol en drugs of drugs en medicatie worden gecombineerd, zijn de grenswaarden lager. Dat is ook logisch, omdat het risico op een ongeval alleen maar groter wordt.

Hoe wordt onderzocht of ik heb gereden onder invloed van drugs?

Of een persoon onder invloed van drugs heeft gereden, kan op drie manieren worden getest. Ten eerste kan de politieagent die de controle uitvoert een onderzoek doen naar de psychomotorische functies. Denk hierbij aan het testen van de spraakfunctie, het bekende lopen in een rechte lijn en het kijken naar bijvoorbeeld verwijde pupillen. Dit is natuurlijk geen echte medische test, maar het gedrag van de bestuurder wordt wel opgenomen in het proces verbaal.

Daarnaast kan een politieagent een speekseltest afnemen. Hierbij wordt een beetje speeksel van de bestuurder afgenomen. De test laat snel zien op welke drugs positief is getest. Het laat niet zien hoeveel drugs er in het lichaam zit. Na een positieve speekseltest wordt u meegenomen naar het politiebureau voor bloedafname.

Tot slot kan een bloedtest volgen. Door een arts of verpleegkundige wordt uw bloed op het politiebureau afgenomen. Het bloed wordt door het Nederlands Forensisch Instituut getest.De uitslag ontvangt u meestal binnen twee á drie weken. Het kan wel zo zijn dat uw rijbewijs in de tussentijd is afgenomen. U mag dan tijdens het wachten op de uitslag geen voertuig besturen.

Weigeren en tegenonderzoek

Net als bij het weigeren van een blaastest of ademanalyse bij alcohol is het weigeren een speeksel- of bloedafname strafbaar gesteld in artikel 160 van de Wegenverkeerswet.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de uitslag van de testen of dat u denkt dat er voorschriften uit het Besluit of de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer niet zijn nageleed. U kunt dan verzoeken om een tegenonderzoek. Dit onderzoek moet u zelf aanvragen en betalen. U kunt er hier meer over lezen.

Ik heb onder invloed van drugs gereden, wat nu?

Zoals hiervoor uitgelegd zal er eerst een speekseltest worden gedaan en na een positieve test zal er bloed worden afgenomen op het politiebureau. Nadat de uitslag binnen is, bepaalt de officier van justitie wat er met de zaak wordt gedaan.

CBR

Daarnaast wordt ook het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheden (CBR) ingelicht. Zij kunnen een onderzoek doen naar uw drugsgebruik en uw rijbewijs tijdens dit onderzoek schorsen. Ook als u weigert mee te werken aan een bloedonderzoek, wordt dit onderzoek opgelegd. Het CBR kijkt of u nog veilig deel kunt nemen aan het verkeer en of u wellicht drugs misbruikt. Het onderzoek bestaat uit een lichamelijk en psychisch deel en uit een urinetest.

Het is verplicht om aan dit onderzoek mee te werken. Weigert u mee te werken? Dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. De kosten voor het onderzoek à € 1200,– dient u zelf te betalen.

Wat voor straffen staan er op het rijden onder invloed van drugs?

Rijden onder invloed van drugs is een misdrijf. De kans op een ongeluk wordt groter als er drugs of alcohol in het spel is. De hoogte van de straf is van een aantal feiten afhankelijk. Denk aan de hoeveelheid drugs die is gebruikt, of u first offender bent, of u drugs hebt gecombineerd met alcohol, of u ook een ongeluk heeft veroorzaakt e.d.

De straffen zijn gevarieerd en bestaan uit geldboetes, gevangenisstraffen of ontzegging van de rijbevoegdheid. Doordat de straffen uiteenlopen, vindt u in deze tabel een overzicht van de mogelijke strafeis.

Indien u een beginnersrijbewijs hebt of al eerder bent veroordeeld voor rijden onder invloed dient u extra op te letten. Lees daarover de hieronder genoemde artikelen.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies in uw zaak? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

https://www.kantoorvanbreukelen.nl/nieuws/alles-over-het-beginnersrijbewijs/

Dit artikel werd bijgewerkt op 7 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *