rechtsbijstandsverzekering ontnemingsvordering
J. van Breukelen Geen reacties

Kunt u de kosten voor rechtsbijstand tegen een ontnemingsvordering claimen bij uw rechtsbijstandsverzekering?

Op 5 augustus 2019 heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) een uitspraak gedaan over iemand die een beroep deed op zijn rechtsbijstandsverzekering nadat hij rechtsbijstand had gehad in een ontnemingszaak.

Wat was er aan de hand?

Betrokkene moest bij de strafrechter komen voor het hebben van een hennepkwekerij. De Officier van Justitie meende dat de betrokkene geld had verdiend met de hennepkwekerij en diende een ontnemingsvordering in. Uiteindelijk werd de betrokkene veroordeeld wegens medeplichtigheid aan het telen van hennep. De rechter meende echter dat het onvoldoende aannemelijk was dat betrokkene daar ook geld mee had verdiend. De rechter wees de ontnemingsvordering daarom af.

Na de afwijzing van de ontnemingsvordering deed de betrokkene een beroep op zijn rechtsbijstandsverzekering die hij had bij Interpolis. Hij claimde daarbij de kosten van de advocaat die hem had bijgestaan.

Interpolis wees de claim af. Betrokkene is vervolgens naar KiFiD gestapt.

Standpunt verzekeraar over de rechtsbijstandsverzekering bij een ontnemingsvordering

Interpolis stelde in de procedure bij KiFiD dat de claim was geweigerd omdat het ging om een strafzaak. Volgens de verzekeringsvoorwaarden maakt iemand geen aanspraak op rechtsbijstand wanneer hij of zij verdachte is van een strafbaar feit. Interpolis vergoedt alleen achteraf de kosten voor rechtsbijstand wanneer iemand is vrijgesproken, ontslagen van rechtsvervolging of wanneer de zaak is geseponeerd. Interpolis stelde zich op het standpunt dat betrokkene niet was vrijgesproken en daarom geen aanspraak kon doen op de rechtsbijstandsverzekering voor de ontnemingsvordering.

Betrokkene meende juist dat de afwijzing van een ontnemingsvordering moest worden gezien als een vrijspraak. Ook stelde betrokkene dat de ontnemingszaak een afzonderlijke procedure is die niet samenhangt met de strafzaak.

Oordeel KiFiD

De geschillencommissie van het KiFiD was het daar niet mee eens. De ontnemingsprocedure kan volgens het KiFiD slechts worden ingesteld nadat er eerst een strafvervolging is ingesteld. De samenhang tussen de twee procedures staat dus vast. Nu er geen sprake was van een vrijspraak in de strafzaak én de afwijzing van de ontnemingsvordering niet op zichzelf kan worden gezien als een vrijspraak, moest de vordering van betrokkene worden afgewezen. Betrokkene kon dus geen aanspraak maken op zijn rechtsbijstandsverzekering voor de ontnemingsvordering, ook al was deze afgewezen.

Vragen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor schadevergoeding na een vrijspraak of sepot? Kijk dan in dit artikel. Daarna nog steeds vragen: neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 23 december 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *