Bloedonderzoek niet binnen 90 minuten? Geen gevolgen meer!

13 januari 2022

Wanneer iemand verdacht wordt van rijden onder invloed van drugs, dan moet er binnen 90 minuten een bloedonderzoek worden gedaan. Volgens de wet moet de politie het bloed binnen 90 minuten afnemen . Maar wat zijn de gevolgen als er dit langer heeft geduurd?

Lees meer

Een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen in het buitenland

2 januari 2022

Als u wilt werken in het buitenland heeft u voor sommige beroepen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is nodig om te checken of u zonder (strafrechtelijke) bezwaren de functie kunt uitvoeren. De regels over het aanvragen en het krijgen van een VOG zijn in het buitenland verschillend. In dit artikel leest u hoe het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag in het buitenland werkt.

Lees meer

Een aanhouding door de politie: uw rechten en plichten

30 december 2021

U mag niet zomaar worden aangehouden. Als u wordt aangehouden door de politie heeft u een aantal rechten, maar ook plichten. Wanneer de politie uw rechten schendt kan dat gevolgen hebben. Maar dat geldt ook wanneer u niet meewerkt aan datgene waaraan u volgens de wet moet meewerken. In dit artikel leest u wat uw verschillende rechten en plichten zijn. Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen zoals: wie mag aanhouden, wanneer en waarom?

Lees meer

Voorwaardelijke invrijheidstelling: een wijzigingsoverzicht per 1 juli 2021

24 november 2021

Op 1 juli 2021 is de Wet straffen en beschermen in werking getreden. Door deze wet zijn het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet flink veranderd. Zo is ook de voorwaardelijke invrijheidstelling sterk gewijzigd. In dit artikel leest u een heldere uitleg over de voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast vindt u een duidelijk wijzigingsoverzicht van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Lees meer

Wat is de zedenpolitie? Een korte uitleg.

8 november 2021

In het geval van een zedenmisdrijf kunt u contact opnemen met de zedenpolitie. Een zedenmisdrijf is bijvoorbeeld, verkrachting, aanranding, ontucht of bezit van kinderporno. Wat is de zedenpolitie, wat doen ze en wanneer komt u met hen in aanraking? U leest het in dit artikel. 

Lees meer

Moord, doodslag & dood door schuld: een eenvoudige uitleg

27 oktober 2021

Het nieuws staat altijd vol met misdrijven die tegen het leven gericht zijn. Dit worden ook wel levensdelicten genoemd. Er zijn grofweg drie categorieën levensdelicten: moord, doodslag en dood door schuld. Dit zijn misdrijven die de dood van iemand anders tot gevolg hebben. Wat is het verschil tussen deze levensdelicten? En welke straf wordt er opgelegd als er sprake is van zo’n misdrijf? U leest het in dit artikel.

Lees meer

Een nieuwe Alcoholwet: verkoopregels aan minderjarigen?

13 oktober 2021

Sinds juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet ingetreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet. De overheid wil met deze nieuwe regels problematisch drankgebruik en alcoholgebruik onder jongeren aanpakken. Welke regels gelden en wat is er nu precies strafbaar ten aanzien van alcohol en minderjarigen? De antwoorden op die vragen leest u in dit artikel.

Lees meer

De strafrechter doet uitspraak: een uitleg over vrijspraak & OVAR

6 oktober 2021

Als er een vermoeden van een strafbaar feit is, dan wordt de verdachte vervolgd en moet hij voor de strafrechter verschijnen. Op zitting volgt een onderzoek waarin de strafzaak wordt behandeld en alle feiten worden onderzocht. De rechter heeft als doel om te oordelen of een verdachte het strafbare feit heeft gepleegd. Vervolgens komt de strafrechter tot een uitspraak. Dit kan zijn: vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) of een veroordeling. Wat is eigenlijk het verschil tussen al deze uitspraken? In dit artikel worden de verschillen uitgelegd en leest u wat voor een invloed dat heeft op de soort straf die u kunt krijgen.

Lees meer