Nieuwe bedragen schadevergoeding onterecht vastzitten in voorarrest
J. van Breukelen 17 reacties

Vanaf 1 maart 2021 gelden er nieuwe bedragen die de rechter zal toekennen als schadevergoeding voor onterecht vastzitten in voorarrest.

In dit dit artikel staat alles over de schadevergoeding die u kunt eisen als u in voorarrest hebt vastgezeten op het politiebureau of in een huis van bewaring, en u later voor die zaak bent vrijgesproken of wanneer de zaak is geseponeerd.

De bedragen die u kon krijgen als schadevergoeding voor onterecht vastzitten waren al jaren hetzelfde. Namelijk € 80,00 voor een dag in de gevangenis, en € 105,00 euro voor elke dag op het politiebureau, in beperkingen of in een extra beveiligde inrichting.

Op 1 februari jl. heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) besloten deze bedragen te verhogen. Voor verzoekschriften die na 1 maart 2021 worden ingediend, worden bedragen gehanteerd van € 100,00 voor een dag in reguliere detentie, en € 130,00 euro voor elke dag op het politiebureau of onder verzwaarde detentieomstandigheden.

Ook zijn de bedragen verhoogd voor het indienen van het verzoek om schadevergoeding voor onterecht vastzitten. Dit was al jaren € 280,00 respectievelijk € 550,00. Het hoge bedrag gold voor een behandeling van het verzoek op de zitting, het lage bedrag voor een schriftelijke afdoening. Vanaf 1 maart 2021 is dit € 340,00 respectievelijk € 680,00.

Schadevergoeding voor het indienen van het verzoek

Het lijkt er op dat het bij deze wijziging niet gaat om de data wanneer u hebt vastgezeten. Het gaat om de datum van het indienen van het verzoek. Omdat u 3 maanden de tijd hebt voor het indienen van het verzoek, kan het zinvol zijn om te wachten tot 1 maart 2021. Indien u bijvoorbeeld in januari 2021 bent vrijgesproken, is het verstandig om het verzoekschrift in te dienen op 1 maart 2021 in plaats van (bijvoorbeeld) 15 februari 2021. Dit kan u per dag zomaar € 20,00 euro gaan schelen.

Lees alles terug in de nieuwe LOVS Orientatiepunten.

Dit artikel werd bijgewerkt op 9 februari 2021

— 17 Comments —

    • U zou het eigenlijk moeten splitsen in 2 vragen: 1) hoe lang duurt het voordat er uitspraak wordt gedaan op uw verzoek? en 2) hoe lang duurt het dat er wordt uitgekeerd?

     1) dit hangt van veel factoren af. Als het een eenvoudig verzoek is, kan het schriftelijk worden afgedaan. Dan is het meestal een kwestie van enkele maanden tot een jaar. Als er een zitting moet worden gepland kan het soms iets langer duren. In sommige gevallen gaat het juist weer veel sneller (2 of 3 maanden). Er valt dus eigenlijk geen pijl op te trekken.

     2) wanneer u afstand doet van cassatie, dan hoeft de uitspraak niet eerst aan u ‘betekend’ te worden. Dit betekent dat de uitspraak direct kan worden verwerkt door het OM. Meestal duurt het dan 2 tot 3 weken voor u het geld op uw rekening hebt.

 1. 20/07/2019 vloog ik van Dublin – Amsterdam en werd op aankomst gegijzeld bij immigratie balie. Dit vanwege een onbekend boete (NS “signalering” van 900 euro. mijn opties waren of betalen of zitten. Na 5 dagen en 480 euro betaling was ik vrij. Was dit onterecht?
  Aangezien ik al 13 jaar niet in NL woont en niets van wist.

  • Ik heb te weinig informatie om die vraag te kunnen beantwoorden. Als u al 13 jaar niet meer in NL woonde, is het mogelijk dat een boete verjaard is. Maar dan moet ik wel weten waarvoor de boete is opgelegd en wanneer deze is opgelegd.

 2. Ze hebben me4 maandente lang laten zitten in griekenland . En ook geen hogerberoep gehad , nu 4 weken thuis wat heerlijk is na 4 jaar te hebben gezeten ,en griekenland is niet prettig om te moeten zitten

 3. Ik ben op 3 januari 2020 geschorst uit voor arrest, nu nog steeds wacht ik op een datum voor inhoudelijk is dat normaal mag dat zomaar?

  • Dat mag inderdaad. Echter, in uw geval is de redelijke termijn van twee jaar reeds overschreden, dus de rechter is verplicht om hier in uw voordeel rekening mee te houden. Dit zal derhalve moeten leiden tot een lagere straf. Dit geldt (in mijn optiek) temeer indien er bepaalde strenge voorwaarden waren verbonden aan uw schorsing, zoals reclasseringstoezicht.

   • Er waren helemaal geen voorwaarden. Enige is dat mijn auto in beslag is genomen en ik pas bij de inhoudelijke zitting te horen krijg of ik hem nog terug krijg. Staat nog steeds op mijn naam, dus elke jaar moet ik hem opnieuw schorsen, echt te gek voor woorden dat dit kan.

     • Dat heb ik gedaan, officier heeft gelogen dat de auto al verkocht is dus rechter besloot om pas bij inhoudelijk zitting te beslissen. Ik ben daarop in hoger beroep gegaan, maar dat is in oktober ook al weer een jaar geleden.

   • Wanneer gaat die redelijke termijn in, op moment dat ik werd gearresteerd of op het moment dat ik werd geschorst uit voorarrest?

    • Die is ingegaan op het moment dat u in verzekering werd gesteld, dus nog vóór u werd geschorst. Let op: de ‘redelijke termijn’ is niet hetzelfde als een verjaringstermijn. Het betekent uitsluitend dat de Hoge Raad vindt dat een strafzaak in principe binnen 2 jaar afgerond zou moeten zijn. Duurt het langer, dan heeft dat gevolgen, tenzij er omstandigheden zijn die maken dat de termijnoverschrijding niet te verwijten valt. Wat de gevolgen zijn hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval, maar in de meeste gevallen krijgt u enige korting op de straf.

     • Ik werd in verzekering gesteld in april 2019 dus het is al meer als 3 jaar geleden. Is toch niet normaal zo lang😞

 4. Over het schadevergoeding blog:

  Als je meer dan 100.000 schade moet betalen dan lukt dit nooit binnen 3 jaar. Als je dan een koophuis hebt moet je dat dan verkopen?

  • In zo’n geval kijkt het CJIB wat uw mogelijkheden zijn. In sommige gevallen leidt dat tot een tijdelijke betalingsregeling die jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd. Indien u overwaarde hebt op de woning dan zou men inderdaad over kunnen gaan tot een executoriale verkoop. Dit is echter altijd stap 2. Stap 1 is om te kijken of u zelf kunt betalen, eventueel via een bijzondere regeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *