De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
J. van Breukelen Geen reacties

Wanneer u een strafblad heeft, betekent dit niet direct dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer krijgt. In de praktijk wordt slechts heel klein gedeelte van alle VOG aanvragen afgewezen. Er is best een goede kans op een VOG, ook voor mensen een strafblad.

Eerder heb ik hier twee artikelen (hier en hier) geschreven over de kansen van een VOG aanvraag. Omdat we weer een aantal jaren verder zijn volgt hier een update met de laatste cijfers over 2020.

Hieruit blijkt dat er in 2020 ruim 1,1 miljoen aanvragen voor een VOG werden gedaan. Van deze aanvragen waren er 187.712 afkomstig van mensen met een strafblad. Van deze aanvragen zijn er uiteindelijk 2.524 geweigerd.

Dit betekent dat van alle aanvragen slechts 0,21 % wordt geweigerd. Voor mensen met een strafblad ligt dit op 1,34 %. Dit is lager dan in de jaren 2013 – 2016, toen dit percentage nog iets boven de 2 % lag. De conclusie is en blijft dus: zelfs met een strafblad is er nog een heel redelijke kans op de afgifte van een VOG.

Voor jongeren met een strafblad ligt het percentage weigeringen iets hoger: van de 22.177 mensen onder de 23 jaar met een strafblad, kregen er 377 geen VOG. Dat is 1,7 %.

Permanente screening

Ook zijn er nu cijfers gepubliceerd over de zogenaamde permanente screening. Mensen die werkzaam zijn als taxichauffeur of in de kinderopvang kunnen hun VOG kwijtraken als zij een betrokken raken bij een strafbaar feit. Justitie stuurt dan een signaaltje naar de toezichthouder van de branche, waardoor de betrokkene opnieuw een VOG moet aanvragen. In 2020 moesten in totaal 86 taxichauffeurs opnieuw een VOG aanvragen. In de kinderopvang gold hetzelfde voor 28 mensen.

Veel mensen denken dat je met een strafblad nooit meer een VOG krijgt. Uit deze cijfers blijkt dat dit niet zo is. Er is statistisch zelfs een grote kans dat men de VOG toch krijgt. Uiteraard is elk geval uniek en zal van geval tot geval een afweging moeten worden gemaakt.

Vragen?

Is uw VOG aanvraag geweigerd of hebt u een brief gekregen dat men het wil gaan weigeren? Neem dan direct vrijblijvend contact op. Het kantoor heeft veel ervaring met VOG zaken.

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 20 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *