visumaanvraag
J. van Breukelen 1 reactie

Als u naar een bepaald land buiten de EU reist, heeft u vaak een officiële toestemming nodig om in dat land te mogen verblijven. Als u een strafblad heeft, kan dit het aanvragen van een visum in de weg staan. Per land kan dit verschillen. In het algemeen wordt er gekeken naar het soort delict, wanneer het is begaan en hoelang uw strafblad is. Misschien denkt u dat het niet nodig is om uw strafblad te vermelden of bent u het vergeten. Mag u dan liegen bij een visumaanvraag? Kan het land waar u het visum aanvraagt uw strafblad opvragen? De antwoorden op deze vragen vindt u in dit artikel.

Svp geen contact opnemen

Naar aanleiding van dit artikel werd mijn kantoor vrijwel dagelijks gebeld met de vraag of iemand een bepaald land kan bezoeken met een bepaald strafbaar feit op het strafblad. Helaas kan het kantoor deze vraag vrijwel nooit beantwoorden.

Is uw vraag door onderstaande informatie niet beantwoord dan is het raadzaam om contact te zoeken met een jurist die verstand heeft van het immigratierecht van het land dat u wilt bezoeken. Graag verzoek ik u geen contact op te nemen met vragen over dit artikel. Uw vragen kan ik niet beantwoorden en ik weet ook geen jurist of advocaat die dat wel kan.

Wat is een visum?

Een visum is een officiële toestemming waarmee u in een land mag verblijven. In een visum staan vaak voorwaarden voor een bezoek. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat u niet mag werken. Ook is een visum maar voor een bepaalde tijd geldig. Dit verschilt per land. De visa voor toeristen zijn meestal 90 dagen geldig. U vraagt een visum aan bij het land waar u naartoe wilt. Het land kan zo controleren wie er allemaal in hun land verblijven en voor hoe lang. Als u de voorwaarden overtreedt, kunt een sanctie krijgen. U moet dan bijvoorbeeld direct vertrekken, een boete betalen of u krijgt een tijdelijk reisverbod naar dat land.

Voor welke landen is een visum nodig?

Bekende bestemmingen waarvoor een visum nodig is:

 • de Verenigde Staten;
 • Canada;
 • China;
 • Rusland; en
 • Australië.

Soms moet u een visumaanvraag van te voren doen. Anderen kunnen bij aankomst op de luchthaven worden gekocht. Tegenwoordig kan een visum ook online worden aangevraagd.

Electronic System for Travel Authorization (ESTA)

Een van de bekendste soorten visums is de ESTA. Dit visum vraagt u aan als u naar de Verenigde Staten reist. Het is een makkelijkere en goedkopere manier dan een ‘echt’ visum aanvragen. Hiervoor moet je wel uit een land komen dat valt onder het Visa Waiver Program (VWP). Dat zijn voornamelijk EU-landen (Nederland, België en Duitsland) en bijvoorbeeld Australië en Japan. Een ESTA is twee jaar geldig. Daarmee reist u onbeperkt, maar voor maximaal 90 dagen per keer.

Electronic Travel Authority (eTA)

Voor Canada geldt een soortgelijk systeem. Daar vraagt u een eTA aan. Ook in dit geval geldt dat u uit een bepaald land komt. Een ‘echte’ visumaanvraag is dus niet nodig. Als men naar Canada met een ander vervoersmiddel dan een vliegtuig reist (bv. bus, cruise of auto), is een bezoekersvisum nodig.

eVisitor

In Australië kunt u een eTA aanvragen of een eVistor. Afhankelijk van het land waar u vandaan komt, vraagt u een eTA of eVisitor aan. Een Nederlandse reiziger vraagt een eVisitor aan. Hiermee kunt u nog sneller, eenvoudiger en goedkoper een visum aanvragen. Daarnaast zijn er in Australië twee soorten eTA: een toeristische en zakelijke. Beiden zijn 1 jaar geldig. Daarmee reist u onbeperkt, maar voor maximaal drie maanden per keer. In beide gevallen hoeft dus geen ‘echt’ visum te worden aangevraagd.

Overig

In de andere genoemde landen moet nog een ‘echt’ visum worden aangevraagd. Per land verschillen de regels.

Welke gegevens moet ik geven bij een visumaanvraag?

Australië

Voor de aanvraag voor een eTA en eVisitor in de Australië, moet u een aantal gegevens geven. Denk aan uw naam, adres, geboortedatum en paspoortgegevens. Ook vraagt men wat uw historie met betrekking tot visumaanvragen is. Daarnaast wordt er naar uw (criminele) verleden gevraagd. Dit zijn de zogenaamde achtergrondvragen. De vragen zijn:

 • Bevindt u zich momenteel in Australië?
 • Bent u van plan in Australië deel te nemen aan een studieprogramma dat langer dan 3 maanden duurt?
 • Reizigers met tuberculose mogen niet naar Australië vliegen zonder speciale toestemming. Heeft u tuberculose?
 • Bent u ooit veroordeeld voor een misdrijf of in afwachting van een strafrechtelijke uitspraak (ongeacht in welk land en of de veroordeling uit het strafblad is verwijderd, bijvoorbeeld vanwege verjaring)?
 • Bent u ooit beschuldigd of veroordeeld voor een misdrijf inzake familiaal of huiselijk geweld of vergelijkbaar?
 • Heeft een rechter of andere autoriteit u ooit beperkingen opgelegd met als doel een ander persoon te beschermen tegen huiselijk of familiaal geweld?
 • Loopt er op dit moment nog een andere visum- of ETA-aanvraag?

Canada

Voor de aanvraag voor een eTA in de Canada, moet u een aantal gegevens geven. Denk aan uw naam, adres, geboortedatum en paspoortgegevens. Ook vraagt men wat uw historie met betrekking tot visumaanvragen is. Daarnaast wordt er naar uw (criminele) verleden gevraagd. Dit zijn de zogenaamde achtergrondvragen. De vragen zijn:

 • Is u ooit de toegang tot Canada of enig ander land ontzegd?
 • Hebt u ooit een misdrijf gepleegd of bent u ooit voor een misdrijf veroordeeld of wel heeft u een strafblad? 
 • Bent u of een familielid in nauw contact geweest met iemand die aan tuberculose lijdt? 
 • Kwam dit contact er omdat u een gezondheidswerker bent?
 • Hebt u ooit zelf de diagnose tuberculose gekregen?
 • Hebt u een ernstige medische aandoening waarvoor u regelmatig wordt behandeld?

China

In China moet nog een echt visum worden aangevraagd. Dit kan onder bepaalde voorwaarden online. U moet dan minstens met z’n tweeën reizen, u blijft maximaal 21 dagen in China, u mag maar één keer in-en-uitreizen, u heeft vliegtickets en kunt uw hele verblijf aantonen. Voor de aanvraag voor een visum in China, moet u een aantal gegevens geven. Denk aan uw naam, adres, geboortedatum en paspoortgegevens. Ook geeft u uw reden voor het bezoek op en de accommodatie waar u verblijft. Daarnaast vult u de gegevens van uw werk in en geeft u aan of u familie heeft in China. U geeft ook uw reisgeschiedenis naar China op. Daarnaast zijn er nog overige vragen zoals:

 • is u ooit een chinees visum en/of de toegang tot China geweigerd of is uw visum ingetrokken?
 • bent u ooit illegaal in China geweest of gewerkt of bent u ooit te lang gebleven?
 • heeft u in een strafblad in China of een ander land?
 • heeft u een ernstige, psychische of besmettelijke ziekte of een besmettelijke ziekte?
 • bent u in de afgelopen 30 dagen in een land geweest waar een epidemie heerste?
 • bent u getraind in of bent u gespecialiseerd in vuurwapens, explosieven, nucleaire apparaten, biologische of chemische producten?
 • was u ooit lid van een paramilitaire organisatie, burgermilitie, guerrilla- of rebellenbeweging?
 • was u ooit lid van een professionele, sociale of liefdadigheidsorganisatie?
 • heeft u ooit in het leger gezeten?

Rusland

Ook in Rusland moet nog een echt visum worden aangevraagd. Sinds 2019 kan dit wel online en hoeft u uw paspoort niet eerst op te sturen naar de Russische ambassade. Dit eVisum is alleen geldig voor reizigers uit bepaalde landen, voor bepaalde steden, voor acht dagen en u mag maar één keer in-en-uitreizen. Voor de aanvraag voor een eVisum in Rusland, moet u een aantal gegevens geven. Denk aan uw naam, adres, geboortedatum en paspoortgegevens. Ook geeft u uw reden voor het bezoek op en de accommodatie waar u verblijft. Daarnaast vult u de gegevens van uw werk in en geeft u aan of u familie heeft in Rusland.

Verenigde Staten

Voor de aanvraag voor een ESTA in de VS, moet u een aantal gegevens geven. Denk aan uw naam, adres, geboortedatum en paspoortgegevens. Ook vraagt men of u overdraagbare ziektes heeft en wat uw historie met betrekking tot visumaanvragen is. Daarnaast wordt er naar uw (criminele) verleden gevraagd. Dit zijn de zogenaamde veiligheidsvragen. Deze moet u allemaal met nee kunnen beantwoorden. De vragen zijn (vertaald vanuit het Engels):

 • Bent u drugsverslaafd, ziek of heeft u een stoornis?
 • Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor het toebrengen van serieus letsel aan anderen of overheidsautoriteiten of voor het veroorzaken van serieuze schade aan andermans eigendom?
 • Heeft u ooit drugs gebruikt, bezeten of gedistribueerd?
 • Bent u terrorist, spion of saboteur
 • Heeft u gefraudeerd bij eerdere aanvragen?
 • Bent u werkzoekend (geweest) in de VS?
 • Heeft u eerdere een visumaanvraag gedaan en afgewezen of is deze ingetrokken?
 • Bent u ooit te lang gebleven?
 • Bent u op of na 1 maart 2011 in Irak, Noord-Korea, Iran, Syrië, Libië, Soedan, Jemen en/of Somalië geweest?

Kan ik een visum krijgen als ik een strafblad heb?

In het algemeen geldt dat u een visum kunt krijgen met een strafblad. Het hangt wel af van een aantal omstandigheden. Denk aan wat voor soort strafbaar feit het was (bv. mishandeling of drugssmokkel), hoelang geleden het is, hoe oud u was, of en wie het slachtoffer was e.d. U begrijpt dat als u veroordeeld bent voor een terroristisch misdrijf u geen visum krijgt. Dit is anders als het gaat om een vernieling of diefstal als puber. Het is wel goed om in het formulier te benoemen waarom zoiets nu niet meer zal voorkomen. Denk bijvoorbeeld omdat u al lang geen strafbare feiten heeft gepleegd, u nu een baan heeft en een gezin et cetera.

In Canada is er zelfs een online dienst waarbij u documenten over het strafbare feit beveiligd kunt versturen. Deze dienst, de CGKey, kunt u zelf aanvragen. Ook kan het land zelf het verzoek sturen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld de uitspraak van de rechter sturen of andere bewijzen van goed gedrag.

Mag ik in een visumaanvraag liegen over mijn strafblad?

Het beste is om bij het het aanvragen van een visum niet te liegen over uw strafblad. In principe kunnen andere landen uw strafblad niet opvragen. Dat kan anders zijn als u in een ander land verdacht wordt van een misdrijf. Een land kan dan een internationaal rechtshulpverzoek indienen. Dat is echter meer gebruikelijk bij lopende strafzaken. Vaak worden andere methodes gebruikt zoals het checken van uw social media of andere bronnen. Als een land erachter komt dat u heeft gelogen in uw visumaanvraag, wordt deze direct geweigerd of ingetrokken.

In de VS geldt bijvoorbeeld dat bij liegen over uw strafblad in het ESTA-formulier u direct terug wordt gestyyrd. Ook mag u de aankomende vijf jaar de VS niet meer in. Als u liegt over uw strafblad op uw visumaanvraag kan u de toegang tot de VS permanent worden ontzegt. Voor Australië en Canada geldt eenzelfde soort regeling.

Mijn visumaanvraag wordt geweigerd, omdat ik een strafblad heb. Kan ik hier iets tegen doen?

In zijn algemeenheid geldt bij de meeste landen dat bij een weigering van het online visum nog een ‘echt’ visum kan worden aangevraagd. Bij een echt visum is de procedure meer uitgebreid. Het kan zijn dat u bij het consulaat op gesprek moet komen om de aanvraag van uw visum en uw strafblad toe te lichten.

In de VS kunt u bij weigering van een ESTA een bezoekersvisum aanvragen. In Rusland krijgt u meestal binnen vier dagen te horen of u het eVisum wel of niet krijgt. Hoort u niets of wordt het eVisum geweigerd, dan kunt u een visum via het consulaat aanvragen. In Australië en Canada geldt eenzelfde soort procedure.

Vragen?

Naar aanleiding van dit artikel werd mijn kantoor vrijwel dagelijks gebeld met de vraag of iemand een bepaald land kan bezoeken met een bepaald strafbaar feit op het strafblad. Helaas kan het kantoor deze vraag vrijwel nooit beantwoorden.

Is uw vraag door bovenstaand artikel niet beantwoord dan is het raadzaam om contact te zoeken met een jurist die verstand heeft van het immigratierecht van het land dat u wilt bezoeken. Graag verzoek ik u geen contact op te nemen met vragen over dit artikel. Uw vragen kan ik niet beantwoorden en ik weet ook geen jurist of advocaat die dat wel kan.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 4 maart 2024

— One Comment —

 1. Jan Offerman ik ben verzekering Expert
  Gewenste. Ik heb een persoon een Valse
  Slechte beoordeling gegeven.Bij verzekering Aegon kwam alles aan het
  Licht.Nu wil ik in Hongarije lacksimkaart
  Aanvragen geweigerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *