Beginnersrijbewijs
J. van Breukelen Geen reacties

Yes, eindelijk mijn rijbewijs gehaald! Na lang zwoegen, al die rijlessen en dat spannende examen mag ik eindelijk alleen de weg op! Er wordt mij verteld dat ik een beginnersrijbewijs heb, maar wat is dat eigenlijk? In dit artikel vindt u alle antwoorden op de vragen over het beginnersrijbewijs.

Waar staan de regels?

De regels over het beginnersrijbewijs en het daaraan verbonden puntensysteem staan onder andere in artikel 8 lid 3 en 123b van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994). Daarnaast staan er nog andere regels in artikel 1, 5, 11 en 23 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (hierna: de Regeling).

Wat is een beginnersrijbewijs?

Een beginnersrijbewijs is een rijbewijs waarbij voor sommige verkeersovertredingen strenger wordt gestraft. Het uiterlijk van het beginnersrijbewijs ziet er precies hetzelfde uit als het rijbewijs van een ervaren bestuurder. Alleen aan de datum van de afgifte kunt u zien of een rijbewijs onder de beginnerscategorie valt.

Voor wie is het beginnersrijbewijs?

Het beginnersrijbewijs is voor elke bestuurder die voor het eerst zijn rijexamen haalt en daarmee een rijbewijs verkrijgt. Het maakt dus niet uit of iemand zijn rijbewijs haalt op zijn 20ste levensjaar of op zijn 40ste. De leeftijd is alleen van invloed op de looptijd van het beginnersrijbewijs.

Hoelang heb ik een beginnersrijbewijs?

De termijnen voor de duur van het beginnersrijbewijs staan in artikel 8 lid 3 WVW. U heeft de eerste vijf jaar na afgifte van het rijbewijs automatisch een beginnersrijbewijs. Na vijf jaar wordt het rijbewijs omgezet naar een ‘normaal’ rijbewijs voor ervaren bestuurders. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Voor jongeren die hun rijbewijs onder voor hun achttiende verjaardag halen, gelden andere termijnen. Als zij hun rijbewijs op hun zestiende halen, geldt een termijn van zeven jaar. Jongeren die op hun 17de een rijbewijs halen, hebben te maken met een termijn van vijf jaar. Dat is anders bij een AM-rijbewijs is. Daarvoor geldt een termijn van zeven jaar. Een AM-rijbewijs is nodig voor een bromfiets, scooter, brommer et cetera. Haalt een zeventienjarige naast een AM- ook een B-rijbewijs, dan is de termijn vijf jaar.

Daarnaast geldt de regeling voor het beginnersrijbewijs ook voor mensen die helemaal geen rijbewijs hebben. Ook voor deze categorie gelden dus de hierna volgende strengere regels van het beginnersrijbewijs. Dit blijkt uit artikel 8 lid 4 WVW.

Wat zijn de gevolgen van een beginnersrijbewijs?

Met het beginnersrijbewijs kunt u voor bepaalde verkeersovertredingen een strengere straf krijgen. Dat betekent dat u voor sommige verkeersovertredingen al een strafpunt krijgt, terwijl een ervaren bestuurder voor dezelfde overtreding nog geen strafpunt krijgt.

Strafpunten

Eerder werd hier al geschreven over het puntenrijbewijs. Het puntenrijbewijs geldt voor alle bestuurders. U krijgt een strafpunt als u rijdt onder invloed, daardoor een ongeluk veroorzaakt of weigert mee te werken aan een bloed- of ademonderzoek. U krijgt een strafpunt bij een strafbeschikking of uitspraak van de rechter. Bij twee strafpunten wordt het rijbewijs automatisch ongeldig verklaard.

Daarnaast zijn er voor het beginnersrijbewijs extra verkeersovertredingen die een strafpunt opleveren. Deze overtredingen staan in artikel 5 sub N en bijlage A, IV van de Regeling. Het gaat dan vaak om overtreding van artikel 5 en 6 van de WVW of regels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). De overtredingen zijn onder andere:

  • gevaar of hinder veroorzaken op de weg (zoals bumperkleven);
  • een verkeersongeval veroorzaken waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel oploopt of wordt gedood;
  • 40 km/u te hard rijden op een snelweg of 30 km/u op andere wegen; of
  • andere verkeersregels niet naleven waardoor een verkeersongeval ontstaat en daardoor letsel of schade ontstaat.

Beginnend bestuurders gaan vaker de fout in dan ervaren bestuurders. Ook veroorzaken zij meer ongelukken. Het doel van het beginnersrijbewijs is ongelukken voorkomen. Daarnaast wil de overheid beginnend bestuurders waarschuwen. Zo passen ze hopelijk na een eerste strafpunt hun rijgedrag aan.

Alcohol

Een bekende regeling in de wet is het maximumgehalte aan alcohol dat een bestuurder in zijn bloed mag hebben. Bij ervaren bestuurders geldt een maximum van 0,5 promille. Dat is ongeveer twee glazen alcohol. Bij beginnend bestuurders ligt dat percentage lager. Daar mag het gehalte maximaal 0,2 promille zijn. Dat is geregeld in artikel 8 lid 3 WVW.

Als een beginnend bestuurder meer dan 0,5 promille alcohol in zijn bloed heeft, legt het CBR een educatieve maatregel op. Deze cursus leert bestuurders verantwoord deel te nemen aan het verkeer. Het is verplicht om aan deze cursus deel te nemen. Lees hier meer over deze procedure bij het CBR.

Tweede strafpunt

Een eerste gevolg van een tweede strafpunt is volgens artikel 130 lid 2 WVW en artikel 5 van de Regeling dat het rijbewijs eerst wordt ingehouden. Het OM doet een melding bij het CBR. Het CBR maakt een keuze tussen het opleggen van een educatieve maatregel of een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dat staat in artikel 131 lid 1 WVW. Bij de laatste keuze wordt, op grond van artikel 6 lid 1 van de Regeling, uw rijbewijs geschorst. In de artikelen 11 t/m 16 van de Regeling staat wanneer een wel of niet EMA wordt opgelegd. Een EMA wordt bijvoorbeeld niet opgelegd als u de afgelopen 5 jaar al een EMA hebt gekregen. Een EMA wordt wel opgelegd als u weigert mee te werken aan een adem- of bloedonderzoek. Daarnaast staat in artikel 133 WVW en artikel 23 van de Regeling wanneer een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt gedaan.

Als u de EMA goed doorloopt of uit het onderzoek uw rijgeschiktheid blijkt, krijgt u het rijbewijs terug. Als dat niet geval is, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Dat staat in artikel 134 lid 3 WVW en artikel 27 van de Regeling. Hierna zult u opnieuw uw rijbewijs moeten behalen.

Gaat termijn opnieuw lopen?

Het is niet zo dat de termijn voor het beginnersrijbewijs (standaard 5 jaar) opnieuw gaat lopen nadat u een strafpunt hebt behaald. Het gaat dus sowieso over in een regulier rijbewijs, mits het rijbewijs behouden blijft.

Vragen?

Mocht uw vraag door deze informatie niet zijn beantwoord of wilt u advies in uw zaak? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend intakegesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 18 september 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *