Medische keuring CBR
J. van Breukelen Geen reacties

De Gezondheidsraad heeft het kabinet geadviseerd over de medische keuring van het rijbewijs van het CBR die verplicht is voor personen met autisme. Na klachten is bekend dat de medische keuring kwalitatief onvoldoende is. Volgens de gezondheidsraad moet er een standaard werkwijze en tarief komen. Voordat het zover is, volgt in dit artikel alles wat u moet weten over de medische keuring voor het rijbewijs van het CBR.

Waar staan de regels?

De regels over de taken van het CBR, de afgifte van een rijbewijs en de medische keuring staan in verschillende regelingen. De algemene regels over rijvaardigheid en rijbevoegdheid staan in artikel 111 en artikel 133 t/m 134a van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW). In die regels wordt verwezen naar de Regeling eisen geschiktheid 2000 (hierna: de Regeling). Die regelt per geval en soort rijbewijs de eisen voor geschiktheid. Tot slot staan de soorten onderzoeken naar de geschiktheid in het Reglement rijbewijzen (hierna: het Reglement).

Wat is een medische keuring voor het rijbewijs van het CBR?

Een van de taken van het CBR is het controleren van de rijvaardigheid en rijgeschiktheid van bestuurders. Dat staat in artikel 4aa WVW. In de artikelen 100 en 101 van het Reglement staan de soort controle’s die het CBR bij de aanvrager van een rijbewijs kan uitvoeren. Die controle’s zijn het:

 1. invullen van een gezondheidsverklaring (eigen verklaring);
 2. opvragen van een geneeskundig verslag;
 3. ondergaan van een medische keuring (bijv. door een oogarts); of
 4. afnemen van een rijproef.

Tijdens de medische keuring wordt gekeken of u geestelijk en lichamelijk gezond genoeg bent om te kunnen rijden. De vereisten die gelden voor de geschiktheid staan in de Regeling. Daar staat bijvoorbeeld in dat u zonder bril mag rijden als u niet slechter dan – of + 0,5 kunt zien. Bij een slechter zicht moet u verplicht een bril of lenzen dragen tijdens het besturen van een voertuig. De arts of deskundige keurt niet alles. Volgens artikel 101 van het Reglement keurt hij alleen de punten waarover vragen zijn ontstaan in:

 1. de ingevulde gezondheidsverklaring (eigen verklaring); of
 2. het afgegeven geneeskundige verslag bij:
  • de aanvraag van een rijbewijs door een 75+’er;
  • de aanvraag van een rijbewijs door en 70+’er waarvan het rijbewijs na zijn 75ste verloopt; of
  • de aanvraag van een rijbewijs voor de categorieën C, C1, D, D1, E bij C; E bij C1; E bij D; of E bij D1.

Wanneer krijg ik een medische keuring voor het rijbewijs van het CBR?

Bij het aanvragen, vernieuwen of verlengen van een rijbewijs kan het CBR op grond van artikel 101 lid 1 van het Reglement eisen dat u een medische keuring ondergaat. Het CBR kan dit onderzoek eisen als:

 • de gezondheidsverklaring (eigen verklaring) of het geneeskundig verslag daartoe aanleiding geeft;
 • het CBR informatie over uw rijongeschiktheid heeft ontvangen;
 • er vermoedens over uw rijongeschiktheid zijn n.a.v. het praktijkexamen; of
 • u zelf aangeeft dat u rijongeschikt bent (u heeft bijv. hartklachten).

Overigens is in de opsomming van de vorige alinea bij de onder punt 2 genoemde gevallen een medische keuring altijd verplicht.

Praktijk

Voordat u een medische keuring zal ondergaan moet u eerst een verklaring van geschiktheid kopen via de site van het CBR. U vult deze in en stuurt deze terug naar het CBR. Het CBR moet, op basis van artikel 101 lid van het Reglement, uiterlijk binnen vier weken aangeven of u een medische keuring moet ondergaan. Na de medische keuring vult de (huis)arts een geneeskundig verslag in. De arts moet, op basis van artikel 102 van het Reglement, binnen acht weken aan het CBR doorgeven of u geschikt bent om te rijden. Daarna heeft het CBR, op basis van artikel 103 van het Reglement, vier weken om te beslissen of u geschikt bent of te rijden. Ook kan het zijn dat het CBR beslist dat u naar een specialist moet (bijv. een oogarts) of een rijproef moet doen.

Het is verstandig om op tijd te beginnen met de aanvraag, vernieuwing of verlenging van uw rijbewijs. Met een beetje pech kan de hele procedure meer dan vier maanden duren.

Wat voor gevolgen heeft een medische keuring voor het rijbewijs van het CBR?

Het CBR kan, zoals uit de vorige alinea bleek, op verschillende momenten beslissen of u voldoende geschikt bent om te rijden. Naar aanleiding van de medische keuring kan het CBR verschillende beslissingen nemen over uw rijgeschiktheid. Het CBR verklaart u:

 • wel geschikt om een voertuig te besturen (u vraagt een nieuw rijbewijs aan dat 5 jaar geldig is);
 • voor bepaalde tijd geschikt om een voertuig te besturen (u vraagt een rijbewijs aan dat meestal 1 of 3 jaar geldig is);
 • onder voorwaarden geschikt om een voertuig te besturen. Deze voorwaarden worden met een code aangegeven. Bijv. 01.06 Bril of contactlenzen (u vraagt een nieuw rijbewijs aan dat 5 jaar geldig is);
 • niet geschikt om een voertuig te besturen (u kunt geen rijbewijs aanvragen. Als u een geldig rijbewijs
  heeft, wordt dat ongeldig verklaard).

Wat zijn de kosten van een medische keuring voor het rijbewijs van het CBR?

De kosten voor de medische keuring door een (huis)arts of specialist betaalt u zelf. Dat is bepaald artikel 101 van het Reglement. Wel is er voor de rijbewijskeuring een maximumtarief vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit tarief wordt ieder jaar vastgesteld. Dit zijn de tarieven voor 2021. De kosten voor de beoordeling van de gezondheidsverklaring door het CBR zijn overigens verwerkt in het tarief.

Bent u niet naar een medische keuring of rijproef gegaan? U moet dan alsnog een standaardtarief betalen. U kunt pas opnieuw een medische keuring of rijproef ondergaan als u het CBR heeft betaald.

Ik ben het niet eens met de uitslag van de medische keuring. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de uitslag van de medische keuring. Ook kan het zijn dat u vindt dat de eisen uit de Regeling niet goed zijn toegepast door het CBR. U kunt dan twee dingen doen.

Herkeuring

Bent u het niet eens met de uitslag van de medische keuring? Vraag het CBR dan om een herkeuring. Dit moet u volgens artikel 104 van het Reglement binnen vier weken na de beslissing van het CBR doen. Het CBR heeft vervolgens maximaal vier weken om een arts of deskundige aan te wijzen voor de herkeuring. De arts of deskundige heeft vervolgens weer maximaal acht weken om te beslissen of u geschikt bent om te rijden. Tot slot zal het CBR weer beslissen over uw rijgeschiktheid.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toepassing van de eisen uit de Regeling door het CBR? Maak dan bezwaar tegen de beslissing over uw rijgeschiktheid. Aangezien het CBR een overheidsinstantie is gelden de regels van het bestuursrecht. U heeft vanaf de beslissing zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Daarin zet u waarom u het niet eens bent met de beslissing en welke eisen uit het Reglement niet goed zijn toegepast. Ook kunt u gebruikmaken van een standaardformulier voor bezwaren van het CBR.

Let op! U kunt niet tegelijk om een herkeuring vragen en een bezwaar indienen.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies in uw zaak tegen het CBR? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 8 oktober 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *