Gevaarlijke-hond
J. van Breukelen 2 reacties

Op een schemerige zomeravond besluit je nog een rondje te wandelen in het park. Je neemt je trouwe viervoeter ‘Lucky’ mee en laat hem midden in het park los. Normaal laat je Lucky natuurlijk aangelijnd, maar het is nog warm en daarom rustig in het park. Terwijl je nadenkt over welke film je straks gaat kijken op Netflix, hoor je een enorm kabaal. Je realiseert je dat Lucky niet meer in de buurt is en rent op het kabaal af. Je ergste nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Lucky heeft een hap genomen uit een beestje die ooit leek op een poedel. De eigenaar van de poedel doet aangifte, omdat Lucky een gevaarlijke hond is en jij hem niet goed in de gaten hebt gehouden. Is Lucky inderdaad een gevaarlijke hond en wat zijn dan de gevolgen? Je leest het hier.

Waar staan de regels?

In artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht staan drie strafbare handelingen. Het aanhitsen van een dier of het niet terughouden van een dier terwijl die een mens aanvalt en het onvoldoende zorg dragen voor een gevaarlijk dier om te voorkomen dat die schade aanricht. In dit artikel wordt gefocust op het tweede deel.

Artikel 425 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht beschrijft:

”met … wordt gestraft… hij die geen voldoende zorg draagt (1) voor het onschadelijk houden (2) van een onder zijn hoede staand (3) gevaarlijk dier (4)

Hieronder wordt dit wetsartikel verder uitgelegd.

Wat is een gevaarlijke hond?

Elk dier dat schade kan veroorzaken aan mensen, dieren of zaken kan worden aangemerkt als een gevaarlijk dier. Denk bij schade bijvoorbeeld aan letsel bij een mens of een ander dier of aan vernieling van goederen. Iedereen is het er over eens dat een haai, tijger of gifslang gevaarlijk is, maar ook een dier dat eigenlijk niet gevaarlijk lijkt, kan dat wel zijn.

Het is niet vereist dat een dier al eerder betrokken is geweest bij een incident. Ook andere feiten en omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een dier als gevaarlijk wordt beschouwd. Het is wél van belang dat deze feiten of omstandigheden vóór het incident bekend waren. Als er van te voren geen enkele aanwijzing was dat een hond mogelijk gevaarlijk was, dan kun je niet worden veroordeeld. Maar wat zijn die feiten of omstandigheden dan? Aan de hand van de rechtspraak volgt een uitleg.

Stafford Annie

In de zaak met stafford Annie heeft de Hoge Raad op 15 december 2015 uitspraak gedaan. De eigenaren van de stafford Annie en de chihuahua Loekie liepen met hun honden op het strand van Scheveningen. De stafford liep los, rende op de chihuahua af en beet deze vervolgens waarna de chichuahua is overleden. De eigenaar van de stafford verklaarde dat de Stafford is geadopteerd en moeilijk om kan gaan met andere honden. Dit komt waarschijnlijk omdat de stafford door de vorige eigenaren ernstig is mishandeld en verwaarloosd. De stafford volgde trainingen, maar was buiten nog erg onzeker. Door de verklaringen van de eigenaar en de eerdere incidenten met honden, is de Stafford als een gevaarlijk dier aangemerkt.

Herdershond Cha Cha

De Hoge Raad deed op 22 juni 2010 uitspraak in de zaak met herdershond Cha Cha. De eigenaar van Cha Cha ging met haar andere hond naar de dierenarts. Door de zenuwen vergat zij haar herdershond binnen op te sluiten, terwijl zij hem normaal bij afwezigheid altijd binnen opsloot. De herdershond liep rond op een terrein achter het huis en dit terrein was vanaf de openbare weg toegankelijk. Nadat de herdershond de openbare weg op liep, heeft hij daar een fietser in zijn hak gebeten en daarna een politieagente in haar been. Het dier werd als gevaarlijk aangemerkt en wel om de volgende redenen: 1. de herdershond heeft eerder een politietraining gehad voor zijn felle gedrag, 2. de herdershond werd door de eigenaresse omschreven als erg waakzaam en fel en 3. de herdershond was niet gewend om alleen buiten te zijn.

Drie tegen een

Op 29 mei 2018 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak met drie honden van het ras American Staffordshire die een hazewindhond dood beten. In die zaak liet de eigenaar van de drie honden hen uit in een park, waarop de drie honden een hazewindhond dood beten. Alle drie de honden zijn als gevaarlijk aangemerkt om de volgende redenen. De honden waren al eerder betrokken bij een bijtincident en de eigenaar was dus op de hoogte dat er grote kans is dat het weer zou gebeuren. Daarnaast wist de eigenaar dat hij de honden niet alle drie tegelijk moest uitlaten, omdat hij ze op die manier niet allemaal onder controle kon houden. Ook moest hij door het eerdere bijtincident de honden aangelijnd houden als deze in de buurt kwamen van andere honden. Ook dat heeft de eigenaar niet gedaan.

Wanneer is er sprake van onvoldoende zorg voor een gevaarlijke hond?

Een eigenaar heeft onvoldoende zorg voor zijn die getracht indien deze schade toebrengt aan andere mensen, dieren of goederen terwijl dit wel voorkomen had kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan voorzorgsmaatregelen zoals: het aanlijnen van het dier, het opdoen van een muilkorf bij een hond, op rustige momenten naar buiten gaan met het dier, het dier apart houden van andere mensen, dieren of goederen et cetera.

Wat wordt verstaan onder het onschadelijk houden van een gevaarlijke hond?

Onschadelijk houden betekent dat de eigenaar ervoor moet zorgen dat het dier geen schade toebrengt aan andere mensen, dieren of goederen.

Wanneer staat een gevaarlijke hond onder mijn hoede?

Een dier staat onder jouw hoede op het moment dat je er zeggenschap over hebt. Deze zeggenschap zal je als eigenaar in principe altijd hebben. Het is niet zo dat je een dier alleen in bedwang hebt als hij aangelijnd is. Ook loslopende dieren kunnen onder jouw hoede staan. Men gaat ervan uit dat als je het dier roept, het naar je zal luisteren. Alleen als zou blijken dat een andere de zeggenschap over het dier had, is dit anders.

Wat voor straf kan ik krijgen voor het hebben van een gevaarlijke hond?

De strafbepaling uit artikel 425 Wetboek van Strafrecht is gemaakt om de veiligheid van personen en dieren te beschermen. Volgens de wet kan er maximaal zes maanden hechtenis of een geldboete van de derde categorie (€8.700,-) worden opgelegd. In de praktijk eindigt het vaak met een (deels voorwaardelijke) geldboete van € 500,00 tot € 1.000,00. Helaas komt het ook voor dat een hond verbeurd wordt verklaard.

Het hoeft overigens niet altijd tot aan de rechter te komen. De officier van justitie kan ook een strafbeschikking opleggen. In dat geval komt er geen rechter aan te pas. Neem altijd contact op met een advocaat om juridisch advies in te winnen voordat u akkoord gaat met een strafbeschikking.

Vragen?

Mocht uw vraag door deze informatie niet zijn beantwoord, of wilt u advies over uw zaak? Neem dan contact op met het kantoor voor een vrijblijvend intakegesprek.

Misschien ook interessant:

Weigering verzekeringsclaim voor zieke Chihuahua

https://www.kantoorvanbreukelen.nl/nieuws/verbeurdverklaring/

Dit artikel werd bijgewerkt op 19 juni 2023

— 2 Comments —

  1. Beste heer/mevrouw,

    N.a.v. Het artikel ‘Heb ik een gevaarlijke hond’ heb ik de volgende vraag. Heb je als ‘gevaarlijke’ hondeneigenaar de hond onvoldoende onschadelijk gehouden wanneer deze een kat op eigen terrein een kat dood bijt?

    B.v.d. voor het beantwoorden van de vraag.
    Vr. Gr. Marloes Strik

    • Indien de hond op eigen en afgesloten terrein verbleef denk ik dat u goed kunt bepleiten dat u de hond voldoende onschadelijk hebt gehouden. Men zou eventueel kunnen tegenwerpen dat u ervoor had moeten zorgen dat uw terrein niet toegankelijk was voor katten, maar dan worden er wel erg hoge eisen aan u gesteld. Hoe de rechter hier mee omgaat is natuurlijk altijd de vraag, maar u bent zeker niet kansloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *