vishaak
J. van Breukelen Geen reacties

Een FISH-registratie (Fraude en Informatie Systeem Holland) staat in de FISH-databank. Daarin staan gegevens over personen die verzekerd zijn (geweest). Verzekeraars, maar ook andere instellingen leveren gegevens aan voor de databank. De gegevens die erin staan zijn vaak meldingen van: schade, overlijden, fraude, diefstal e.d. Het hoeft dus niet altijd te gaan om iets negatiefs. Verzekeraars hebben een overzicht van uw verzekeringshistorie. Staat er wel iets negatiefs in zoals fraude, dan heeft dat vervelende gevolgen. Het kan zijn dat de verzekeraar de verzekeringsaanvraag weigert. Kunt u daar dan iets tegen doen en hoelang blijft een melding in het register staat? U leest hier meer.

Wat is een FISH-registratie?

Een FISH-registratie is een opname in de FISH-databank. ABZ Nederland B.V. beheert de databank in opdracht van Stichting CIS. In de databank staan per melding verschillende gegevens. Denk aan bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk. De gegevens die erin staan zijn:

 • gegevens van de betrokkenen (naam, adres, woonplaats e.d.);
 • wat het object van de schade is (auto, fiets, scooter e.d.);
 • wat de schade is (letsel, krasje of total loss);
 • of en waar betrokkenen zijn verzekerd; en/of
 • er getuigen, foto’s, schadeformulieren zijn.

De bedoeling is dat de registratie zo volledig mogelijk is. Ook is het belangrijk dat wijzigingen in het systeem staan (bv. verhuizingen). Op die manier wordt een verzekeringsaanvraag of -claim aan de hand van de meest recente gegevens beoordeeld.

Wat is het doel van het FISH-register?

Het doel van het FISH-register is om verzekeringscriminaliteit te voorkomen. De meest voorkomende vorm is verzekeringsfraude. Daarnaast is het voorkomen van andere criminaliteit zoals cybercrime, terrorisme en witwassen belangrijk. De verzekeraars die deelnemen kunnen zelf informatie aanleveren en informatie van andere inzien.

Welke meldingen staan er in de FISH-registratie?

In het FISH-register staan niet alleen schademeldingen Ook andere meldingen zijn belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de historie van een verzekerde. Denk aan een:

 • fraudemelding;
 • schademelding waarvoor een ander dan de verzekerde aansprakelijk is;
 • volgmelding (als een verzekeraar een melding wil over een verzekerde die mogelijk fraude pleegt);
 • bedrijfsregeling (als een voertuig total loss is);
 • diefstalmelding;
 • waarborgfondsmelding (bij onverzekerden); en
 • overlijdensmelding.

Daarnaast zijn er nog vertrouwelijke meldingen waarbij:

 • een verzekeraar een persoon weigert, omdat hij liegt;
 • een verzekeraar een verzekering met een persoon opzegt, omdat hij informatie achterhoudt of te veel schade’s claimt;
 • de verzekerde een maluspositie krijgt;
 • een verzekeraar de verzekering opzegt, omdat de verzekerde beperkende maatregelen niet accepteert; en
 • de verzekerde een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft opgekregen van de rechter.

Wie kan de FISH-registratie inzien?

De instanties die toegang hebben tot het FISH-register worden deelnemers genoemd. De deelnemers zijn verzekeringsmaatschappijen, gevolmachtigden en erkende instanties. Het bestuur van Stichting CIS kan een instantie erkennen. Ook kan men het Openbaar Ministerie toegang geven tot het register. Dat kan bij onderzoeken naar fraude en andere strafbare feiten.

Hoelang blijft een melding in de FISH-registratie?

Een melding blijft staan zo lang als nodig is. In principe kan een melding dus een leven lang bestaan. U zult waarschijnlijk vaker in uw leven een verzekering afsluiten. Het doel van de FISH-registratie is om uw historie in te zien. Zo wordt verzekeringscriminaliteit voorkomen. Als u door een bezwaar aantoont dat de verzekeraar geen doel meer heeft met het bewaren van de gegevens, moeten zij deze verwijderen. In de AVG staat namelijk dat persoonsgegevens niet langer dan nodig mogen worden opgeslagen. Zodra het doel weg is, moeten de gegevens worden verwijderd.

Kan ik een verzekering afsluiten met een FISH-registratie?

Kort gezegd: ja. Een FISH-registratie is niet altijd negatief. Alleen als het gaat om fraude of witwassen zal een verzekeraar u weigeren. Gaat het om een schadeclaim, dan wordt beoordeelt om wat voor melding het gaat. Ook wordt er gekeken hoe vaak u een claim heeft ingediend. Daarnaast kijkt men hoe hoog het schadebedrag is en of u voldoende bewijs aanlevert. Het betekent dus niet dat u automatisch geen verzekering krijgt. Wees wel altijd eerlijk bij het afsluiten van een verzekering. Liegen leidt automatisch tot een weigering. Ook kan het zijn dat u een FISH-registratie voor fraude krijgt.

Wat is het verschil tussen het FISH-register en het IVR en EVR?

Eerder werd hier geschreven over het Interne (incidenten) en Externe verwijzingsregister. Het Interne verwijzigingsregister (IVR) wordt alleen door een verzekeraar zelf gebruikt. Andere instanties kunnen hier niet in kijken. Het Externe Verwijzingsregister wordt gedeeld met verschillende instanties. Instanties kunnen dan alleen zien dat er een bepaalde melding is gemaakt over een persoon. Zij kunnen niet in detail zien wat die melding precies is.

Dat is een belangrijk verschil met het FISH-register. In het FISH-register kan een deelnemer namelijk wel de details van een melding zien. Daarnaast kan een andere instantie zoals justitie informatie over bepaalde personen opvragen. De informatie wordt alleen gegeven met toestemming van de verzekeraar die het heeft aangeleverd. De informatie uit de vertrouwelijke meldingen wordt niet aan justitie gegeven. Als justitie deze informatie wil, moet zij bij Stichting CIS aankloppen.

Kan ik mijn registratie inzien en kan ik bezwaar maken tegen opname in het FISH-register?

Op het schadeformulier staat dat de melding wordt opgenomen in het FISH-register. Als het gaat om gevallen zoals fraude, waarborg en vertrouwelijke meldingen krijgt u daarover een bericht. In dat bericht staat welke gegevens in het FISH-register staan. Als u geen brief ontvangt, kunt u ook een verzoek tot inzage doen bij het secretariaat van Stichting CIS.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen een opname. U kunt een verzoek tot verwijdering of wijziging doen. Dat kunt u doen bij het secretariaat van Stichting CIS. Als u er niet uitkomt, kunt u een klacht indienen Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Gaat het om een zorgverzekering dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Daarnaast kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar een rechter stappen. Laat u altijd goed informeren door een advocaat.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies over uw FISH-registratie? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 28 mei 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *