nieuwe alcoholwet
J. van Breukelen Geen reacties

Sinds juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet ingetreden. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet. De overheid wil met deze nieuwe regels problematisch drankgebruik en alcoholgebruik onder jongeren aanpakken. Welke regels gelden en wat is er nu precies strafbaar ten aanzien van alcohol en minderjarigen? De antwoorden op die vragen leest u in dit artikel.

Waar staan de regels?

De Alcoholwet is de vervanger van de eerdere Drank – en Horecawet en bevat een aantal nieuwe onderdelen. Hierin staan de regels die toezien op de verkoop van alcohol in horeca, supermarkten, winkels, slijterijen en sportkantines. Ook staat erin welke gedragingen strafbaar zijn omtrent alcoholverkoop. Daarnaast is er ook nog een Alcoholbesluit waarin onder andere de boetes voor het overtreden van de regels staan. Tot slot staan bevat de Alcoholregeling nadere regels over het hanteren van de leeftijdsgrens bij de onlineverkoop van alcohol. 

Nieuwe Alcoholwet: verkoop van alcohol aan minderjarigen

In artikel 20 lid 1 van de Acoholwet staat dat het verboden is om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen waarvan niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is namelijk 18 jaar. Dit betekent dat het verkopen van alcoholhoudende dranken of supermarktdranken die alcohol bevatten aan minderjarigen strafbaar is. Als er toch alcoholhoudende dranken aan een minderjarige worden verkocht, dan kan men een boete krijgen.

Online verkoop volgens de nieuwe Alcoholwet

Tegenwoordig is het bij steeds meer supermarkten mogelijk om online boodschappen bestellen. Ook bij maaltijdbezorgdiensten, slijterijen en webshops is dit eenvoudig mogelijk. Voor bedrijven zoals deze, die op afstand alcohol verkopen, zijn regels opgesteld op grond van artikel 20a van de Alcoholwet.

Als bedrijven op afstand alcohol verkopen, moeten zij zorgen dat er alleen alcohol wordt verkocht aan meerderjarigen. Voor het online verkopen van alcohol geldt dat er een verplichte leeftijdscontrole moet plaatsvinden bij de bestelling. Bij deze ‘leeftijdsverificatie’ moet de klant zijn leeftijd of geboortedatum doorgeven. Het is verboden om online alcohol te verkopen aan een klant als uit het leefftijdsverificatiesysteem blijkt dat diegene minderjarig is.

De verkoper bezorgt de alcohol vervolgens alleen af op het adres van de klant of bij een distributiepunt. Bij iedere bezorging moet de leeftijd van de klant aan de hand van een geldig identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Dat hoeft alleen niet als zonder twijfel kan worden vastgesteld dat iemand 18 jaar of ouder is. Daarbij kijkt men naar kenmerken zoals grijs haar, rimpels, soort woning en dergelijke.

Daarnaast moet de verkoper zijn werkwijze vastleggen in een document. Hierin staat hoe hij de leeftijdsgrens van 18 jaar controleert en bewaakt. Door dit document kan de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden. 

Nieuwe Alcoholwet: verbod op wederstrekking

In artikel 45a van de Alcoholwet staat dat het doorgeven van alcoholhoudende dranken op openbare plekken strafbaar is. Een voorbeeld hiervan is dat een meerderjarige een biertje koopt op een festival en dit doorgeeft aan een minderjarige. De verkoop van alcoholhoudende dranken aan een persoon waarvan is vastgesteld dat deze ouder dan 18 jaar is, maar dat het duidelijk is dat zij deze alcohol doorgeven aan iemand die nog geen 18 jaar is verboden.

Als wederstrekking plaatsvindt kunnen er drie boetes opgelegd worden. De verkoper van de alcohol (bijvoorbeeld een bar) die wist dat de alcohol werd doorgegeven aan een minderjarige krijgt een boete. Die boetes worden hieronder toegelicht.

Ook de meerderjarige die de alcohol gekocht heeft en doorgeeft krijgt een boete. Hij of zij is in overtreding. Die boete valt in de eerste categorie (€ 435,-). Dit staat in artikel 45a lid 2 van de Alcoholwet. Tot slot is een minderjarige die in een publieke plek alcohol in zijn bezit heeft in overtreding. Hij of zij krijgt dan een boete van € 435,-. Dit staat in artikel 45 lid 3 van de Alcoholwet.

Gevolgen overtreding nieuwe Alcoholwet

Als bedrijven, zoals bijvoorbeeld supermarkten of horecagelegenheden, alcohol verkopen aan minderjarigen, waarvan zij geen identificatiebewijs hebben gevraagd, kunnen zij een boete krijgen. In de bijlage van het Alcoholbesluit staan de overtredingen omschreven met de hoogte van de bestuurlijke boete. De bijlage bestaat uit 2 kolommen. De eerste kolom geldt voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon met minder dan 50 werknemers. De bedragen uit kolom 2 gelden voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon met meer dan 50 werknemers.

Hoogte bestuurlijke boetes

De hoogte van de boete bij overtreding van alcoholverkoop aan minderjarigen of wederstrekking bedraagt € 1360,- (kolom 1) of € 2720,- (kolom 2). Het gaat dan om overtreding van artikel 20a lid 1 en 2 van de Alcoholwet.

De hoogte van de boete bij overtreding van online alcoholverkoop aan minderjarigen bedraagt € 1360,- (kolom 1) of € 2720,- (kolom 2). Hier gaat het om overtreding van artikel 20a lid 3 van de Alcoholwet.

Op grond van artikel 7.3 van het Alcoholbesluit kan de boete worden verhoogd. De boete wordt met 50% verhoogd bij recidive. Dat gebeurt als een boete voor dezelfde overtreding is opgelegd en er nog geen twaalf maanden zijn verstreken. Ook kan de boete met 100% worden verhoogd. Dat gebeurt als een boete voor dezelfde overtreding 2 keer of meer is opgelegd en er nog geen twaalf maanden zijn verstreken. De termijn van twaalf maanden gaat in vanaf de eerste boete.

De burgemeester kan een bedrijf ontzeggen om zwakke alcoholhoudende dranken te verkopen. Dit kan de burgemeester op basis van artikel 44 van de Alcoholwet. Dat gebeurt als een bedrijf drie keer binnen één jaar niet aan de identificatieverificatie heeft voldaan. Of wel: de leeftijd niet controleert en toch alcohol verkoopt aan een minderjarige.

Belangrijkste wijzigingen nieuwe Alcoholwet

De belangrijkste wijzigingen tussen de oude Drank-en Horecawet en de nieuwe Alcoholwet is dat wederstrekking van alcohol niet strafbaar gesteld was. Alleen de horecaondernemer was strafbaar vanwege het nalaten van de leeftijdsgrens en de minderjarige vanwege het bezit van alcohol in het openbaar. De regels over de alcoholverkoop op afstand, dus via internet of online, waren in de Drank-en Horecawet nog niet opgenomen. Daarover is door deze meer duidelijkheid.

Vragen?

Heeft u advies nodig over de nieuwe Alcoholwet of is uw vraag door deze informatie niet beantwoord? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 13 oktober 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *