Betalingsregeling CJIB
J. van Breukelen 4 reacties

De welbekende paarse-witte enveloppe valt bij u op de mat. Een flinke boete, omdat u net te laat was met remmen en daarom door het rode verkeerslicht reed. Die boete van € 240,– kunt u er in deze dure maand echt niet bij hebben. Wellicht dat u met het CJIB kunt afspreken om de boete in delen te betalen. Of dat kan en hoe dat moet, leest u hier.

Wat is een betalingsregeling?

Een betalingsregeling is een afspraak die u met een schuldeiser maakt om een schuld in delen af te lossen. U spreekt dan af welk bedrag u in hoeveel termijnen aflost. U spreek ook af wanneer u begint met aflossen en wanneer de laatste betaling volgt. Het is belangrijk dat u vraagt deze afspraak schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Het is voor een schuldeiser overigens niet verplicht om met een betalingsregeling akkoord te gaan.

Wat doet het CJIB?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zorgt voor het innen en incasseren van verkeersboetes en de daarbij behorende administratiekosten. Ook andere geldboetes zoals schadevergoedingen voor slachtoffers, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes worden door het CJIB geïnd. Dit doet zij als uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Waar staan de regels?

In het Betalingsregelingsbeleid van het CJIB zijn de mogelijkheden opgenomen voor het aanvragen van een betalingsregeling. Dit beleid geldt alleen voor betalingsregelingen die na 1 mei 2019 zijn getroffen. Daarnaast staat in artikel 561 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering dat uitstel van betaling of betaling in termijnen voor strafrechtelijke sancties mogelijk is.

Voor wie geldt de betalingsregeling bij het CJIB?

U kunt een betalingsregeling aanvragen, indien u een vordering of boete moet betalen. Het CJIB kan verlangen dat u een bewijs van uw inkomen of vermogen verstrekt. Zo kan het CJIB controleren of u in betalingsonmacht verkeert en wat uw betalingscapaciteit is. Indien uw boete te laag is, kunt u geen betalingsregeling treffen.

Tot slot kan in een strafbeschikking of uitspraak staan dat u een geldboete in termijnen mag betalen. In dit geval hoeft niet nog extra om een betalingsregeling te verzoeken. Het Openbaar Ministerie informeer het CJIB over de strafbeschikking of de uitspraak. Het CJIB voert die strafbeschikking vervolgens uit.

Wanneer kan ik een betalingsregeling met het CJIB treffen?

Als algemene voorwaarde voor het treffen van een betalingsregeling geldt, dat alle geldsancties die na de betalingsregeling ontstaan, op tijd moeten worden betaald. U kunt bij uitzondering maar één nieuwe betaling toevoegen aan de betalingsregeling.

Toewijzing

Er zijn een aantal bijzondere voorwaarden die kunnen worden gesteld om het verzoek tot een betalingsregeling toe te wijzen:

 • betalingen zullen verlopen via automatisch incasso;
 • u moet op een BRP-, KVK- of ander adres wonen;
 • uw voertuig moet volgens de WAM of RVV verzekerd zijn;
 • u moet uw naam van uw kenteken halen of deze schorsen;
 • wijzigingen in uw financiële situatie moet u doorgeven aan het CJIB; of
 • u moet uw bankrekeningnummer doorgeven.

Deze voorwaarden kunnen worden gesteld, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. U wordt geïnformeerd als uw verzoek wordt toegewezen. U wordt dan geïnformeerd over welke geldvorderingen zijn meegenomen in de betalingsregeling, de termijnen en het termijnbedrag, extra voorwaarden en gevolgen van wanbetaling.

Afwijzing

Naast de toewijzing wordt het verzoek tot het treffen van een betalingsregeling in ieder geval afgewezen wanneer:

 • u volgens het CJIB niet voldoende meewerkt;
 • de betalingsregeling een te lange periode beslaat;
 • u onjuiste gegevens verstrekt;
 • u te laat bent met het verstrekken van gegevens; of
 • de betalingsproblemen te vaak voorkomen en een betalingsregeling geen hulp biedt.

Daarnaast kan een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling worden afgewezen wanneer:

 • u in de afgelopen twaalf maanden een betalingsregeling expres niet bent nagekomen; of
 • u voldoende inkomen of vermogen hebt, waardoor de betaling in één keer kan worden voldaan.

Deze voorwaarden kunnen leiden tot een afwijzing, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Het CJIB informeert u als uw verzoek wordt afgewezen.

Let op! Wanneer u wacht op een toewijzing van de betalingsregeling, moet u de openstaande vorderingen nog steeds op tijd betalen.

Wat voor soort betalingsregeling kan ik met het CJIB treffen?

Na een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling beslist het CJIB welke regeling het best bij uw situatie past. De twee regelingen betreffen: de standaardregeling en maatwerkregeling.

Standaardregeling

De standaardregeling wordt, als u één of meerdere vorderingen heeft, onder de volgende voorwaarden toegewezen:

 • één vordering bedraagt meer dan € 75,– of meerdere vorderingen bedragen samen meer dan € 75,–;
 • het CJIB heeft nog geen deurwaarder ingeschakeld om de vordering te voldoen of een ander dwangmiddel ingezet (bijv. inname rijbewijs); en
 • u heeft in de afgelopen twaalf maanden een betalingsregeling getroffen en deze op tijd betaald.

Aan de hand van een staffel wordt vastgesteld welk bedrag u in hoeveel termijnen u moet betalen. Het maximaal aantal termijnen waarin u kunt terugbetalen is 36 maanden. De staffel kunt u terugvinden op de website van het CJIB.

Maatwerkregeling

De maatwerkregeling kent naast de voorwaarden voor de standaardregeling nog extra voorwaarden:

 • de standaardregeling biedt geen oplossing (bijv. de vordering is hoger dan € 5000,–; en
 • er is sprake van een zeer uitzonderlijke situatie (u heeft meerdere schuldeisers en een groot gezin met veel jonge kinderen).

Uitstel van betaling

Met een uitstel van betaling wordt de inning van een vordering voor een korte periode stopgezet. Het CJIB wijst uitstel van betaling alleen in zeer bijzondere situaties toe. Indien er na de korte periode uitzicht op betaling bestaat, wordt het verzoek toegewezen.

Hoe vraag ik een betalingsregeling bij het CJIB aan?

U kunt via de website van het CJIB, telefonisch en schriftelijk via een formulier een betalingsregeling aanvragen. Ook kunt u een gemachtigde persoon of instantie vragen de betalingsregeling voor u aan te vragen. Denk hierbij aan een bewindvoerder of schuldhulpverlener.

Wat gebeurt er als ik de betalingsregeling niet nakom?

In principe gaat het CJIB ervan uit dat u de betalingsregeling naleeft. Mocht u een keer vergeten te betalen, dan stuurt het CJIB u een herinnering. U heeft dan 30 dagen de tijd om het vergeten bedrag en het volgende termijnbedrag te betalen. Betaalt u weer niet of houdt u zich niet aan de gestelde voorwaarden, dan kan het CJIB de betalingsregeling vroegtijdig beëindigen. Daarnaast kan het CJIB een betalingsregeling vroegtijdig beëindigen als:

 • blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt;
 • de reden voor het toewijzen van de betalingsregeling is vervallen (bijv. u heeft een financiële meevaller, waardoor u genoeg inkomen heeft);
 • uw financiële situatie zodanig is veranderd, dat een betalingsregeling niet meer nodig is; of
 • uw onderneming failliet is, er een surseance van betaling is verleend, u wordt toegelaten tot de MSPN of WSPN e.t.c.

Tot slot informeert het CJIB u schriftelijk waarom uw betalingsregeling vroegtijdig is beëindigd en wat de vervolgstappen zijn. Na deze beëindiging heeft u 30 dagen te tijd om het gehele openstaande bedrag te voldoen. Betaalt u weer niet, dan treft het CJIB vervolgstappen.

Vragen?

Is uw vraag door deze informatie niet beantwoord of wilt u advies in uw zaak? Neem dan contact op met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 7 oktober 2022

— 4 Comments —

 1. Goede dag, ik ben mijn betalingsregeling niet nagekomen en moet alles in één keer betalen van het cjib. Is er nog een mogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen om een betalingsregeling te treffen?

  • Dat durf ik zo niet te zeggen omdat ik hier in de praktijk niet zoveel mee doe. Ik weet wel dat het CJIB een streng beleid heeft als het gaat om betalingsregelingen. U krijgt 1 kans en als u die vervolgens niet nakomt, dan wil men – zoals in uw geval – betaling in 1 keer. Indien uzelf geen verwijt kan worden gemaakt, dan kunt u proberen de situatie goed uit te leggen en vragen om een tweede kans. In het uiterste geval zou u het CJIB civielrechtelijk kunnen dagvaarden om een betalingsregeling af te dwingen, maar de kosten en risico’s daarvan wegen veelal niet op tegen de baten. Maar nogmaals: er zijn wellicht advocaten die hier meer mee te maken hebben dan ik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *