Reprimande bij winkeldiefstal
J. van Breukelen Geen reacties

Sinds maart 2022 kan een winkeldiefstal worden afgedaan met een zogenaamde reprimande door de politie. Wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen?

Sinds 1 maart 2022 heeft de politie een nieuwe werkwijze als het gaat om winkeldiefstal bij meerderjarige first-offenders. Dit betekent dat u onder omstandigheden weg kunt komen met een reprimande oftewel een berisping door de politie.

Dit heeft als voordeel dat de zaak niet naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd en dat u dus ook niet wordt vervolgd.

Wat zijn de voorwaarden voor een reprimande bij winkeldiefstal?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een reprimande zijn de volgende:

 • U bent op heterdaad betrapt door het winkelpersoneel;
 • U bent terecht aangehouden (dat bepaalt de politie uiteindelijk);
 • U bent meerderjarig;
 • U kunt zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs;
 • U bekent de winkeldiefstal;
 • U hebt de afgelopen 5 jaar geen andere strafbare feiten gepleegd;
 • U hebt nooit eerder een reprimande gekregen;
 • Het mag niet gaan om een professionele diefstal (dus bijvoorbeeld met hulpmiddelen of samenwerking met anderen);
 • Er zijn bij u geen zorgsignalen zoals een licht verstandelijke beperking of dementie;
 • U geeft het gestolen goed terug aan de winkelier; én
 • De waarde van het gestolen goed is maximaal 50 euro.

Krijg ik altijd een reprimande als ik aan de voorwaarden voldoe?

Nee, de beslissing ligt altijd bij de Hulp Officier van Justitie. Dat is een politieambtenaar met extra bevoegdheden en meer juridische kennis. De politieagenten die ter plaatse komen overleggen met de Hulp Officier van Justitie en deze neemt uiteindelijk de beslissing om u al dan niet een reprimande op te leggen. Hierbij wordt ook de informatie van de winkelier meegenomen. Indien de winkelier u bijvoorbeeld al eerder een winkeldiefstal had zien plegen, maar u toen niet had kunnen pakken, dan kan dat ervoor zorgen dat er géén reprimande wordt gegeven. In twijfelgevallen kan er ook worden overlegd met het Openbaar Ministerie.

Wat zijn de gevolgen van een reprimande bij winkeldiefstal?

Indien u een reprimande krijgt heeft dat twee belangrijke (positieve) gevolgen:

 1. U wordt niet aangehouden en ook niet meegenomen naar het politiebureau; en
 2. U wordt niet vervolgd en u krijgt ook geen aantekening op uw strafblad.

De reprimande wordt echter wél geregistreerd in het politiesysteem. Ook mag de winkelier u nog een winkelverbod opleggen en u civiel aansprakelijk stellen voor een bedrag van 181 euro. Dit laatste bedrag wordt geïncasseerd door de Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling aan Daders (SODA ).

Kan ik nog een VOG krijgen?

Een veelgestelde vraag is of u na een reprimande voor een winkeldiefstal nog een VOG kunt krijgen. Dat hangt af van de vraag of het gaat om een reguliere VOG of een VOG-Politiegegevens.

Een reguliere VOG mag niet worden geweigerd op basis van enkel gegevens in het politiesysteem. Indien er niets op uw strafblad staat dan zult u de VOG gewoon krijgen. Omdat de reprimande niet op uw strafblad staat, zal het verkrijgen van een VOG doorgaans geen probleem zijn.

Een VOG-politiegegevens (VOG-P) kan wél worden geweigerd op basis van hetgeen men aantreft in de politiesystemen. Omdat de reprimande bij een winkeldiefstal wél wordt vermeld in het politiesysteem, kan een VOG-P worden geweigerd op basis van de reprimande. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, hangt natuurlijk altijd af van de feiten en omstandigheden van het geval. Zo zal meespelen hoe lang geleden de winkeldiefstal was, maar uiteraard ook aard van de functie waarvoor de VOG-P wordt verlangd.

Vragen?

Indien u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kunt u contact opnemen met het kantoor.

Misschien ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 14 november 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *