Puntenrijbewijs
J. van Breukelen 2 reacties

In de paardensportwereld zijn de meest bekende disciplines dressuur en springen. Bij wedstrijden in deze disciplines is het de bedoeling dat de ruiter zo foutloos mogelijk rijdt. Mocht het paard gaan bokken of een hindernis kapotmaken, dan kan de jury strafpunten toekennen. Veel verschilt dit natuurlijk niet met de bestuurder van een auto. Ook hij moet de auto in bedwang kunnen houden, zorgen dat hij geen mensen of zaken aanrijdt en vooral nuchter achter het stuur kruipen. Laat een bestuurder dit na, dan kan volgen dat hij een strafpunt op zijn rijbewijs krijgt. In dit artikel leest u alles over het puntenrijbewijs.

Waar staan de regels?

Het puntenrijbewijs is wettelijk geregeld in artikel 123b van de Wegenverkeerswet 1994. Hierin staat – samengevat – dat een bestuurder zijn rijbewijs kwijtraakt als hij binnen vijf jaar na een definitieve eerdere veroordeling, opnieuw rijdt onder invloed, een verkeersongeluk veroorzaakt onder invloed of weigert mee te werken aan een adem- of bloedonderzoek.

De regeling is verder uitgewerkt in het Reglement rijbewijzen, met name in de artikelen 42a t/m 42e van dit reglement.

Wat is een puntenrijbewijs?

Het puntenrijbewijs is de naam voor het strafpunt ofwel de aantekening die het Openbaar Ministerie vastlegt in haar administratie, nadat een bestuurder is veroordeeld voor het rijden onder invloed. In het wetsartikel zelf worden de termen puntenrijbewijs of strafpunten niet genoemd, maar wordt gesproken over de recidiveregeling.

Wanneer krijg ik een punt op mijn rijbewijs?

U krijgt een eerste strafpunt op uw rijbewijs als u wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed, het onder invloed van alcohol of drugs veroorzaken van een verkeersongeval of het weigeren van een blaas- of bloedonderzoek. De aantekening geldt voor alle rijbewijzen van de bestuurder. Het maakt dus niet uit of u bent veroordeeld voor het onder invloed besturen van een personenauto of motor. De veroordeling hoeft niet bij de rechter plaats te vinden. Ook een strafbeschikking geldt als veroordeling volgens artikel 123b van de Wegenverkeerswet 1994.

Hoeveel punten mag ik op mijn rijbewijs hebben?

In principe mag u één strafpunt op uw rijbewijs hebben. Bij het tweede punt wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Maakt het verschil als ik een beginnersrijbewijs heb?

Het puntenrijbewijs geldt voor alle bestuurders. Het maakt niet uit of u een beginnend bestuurder of een ervaren bestuurder bent. Het puntenrijbewijs is ingevoerd om het rijden onder invloed van alcohol en drugs tegen te gaan.

Met een beginnersrijbewijs moet u naast het rijden onder invloed ook opletten op andere verkeersovertredingen zoals bumperkleven of te hard rijden.  In het beginnersrijbewijs zit dus een extra puntensysteem. Zware verkeersovertredingen worden strenger bestraft dan bij ervaren bestuurders.  Als een beginner twee zware verkeersovertredingen begaat, kan het rijbewijs ook ongeldig worden verklaard.

Wat zijn de gevolgen van een puntenrijbewijs?

Eerste punt

Zoals gezegd wordt het eerste punt gegeven nadat u onherroepelijk (definitief) bent veroordeeld wegens de hiervoor genoemde delicten. Na het definitief worden van de straf krijgt u een brief thuis van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie). In deze brief staat dat u een eerste strafpunt hebt gekregen op uw rijbewijs. Vervolgens wordt in deze brief duidelijk uitgelegd dat u bij een tweede overtreding binnen vijf jaar een tweede strafpunt krijgt. Deze ‘proeftijd’ van vijf jaar gaat lopen vanaf het moment dat de veroordeling of strafbeschikking die het eerste strafpunt opleverde, onherroepelijk (definitief) is geworden. Dit blijkt uit artikel 123b van de Wegenverkeerswet.

Tweede punt

Het tweede strafpunt krijgt u wanneer u binnen vijf jaar na het opleggen van het eerste strafpunt opnieuw rijdt onder invloed van alcohol of drugs, een ongeluk veroorzaakt onder zodanige invloed of wanneer u wederom weigert mee te werken aan een blaas- of bloedonderzoek.

Er zijn dus twee data van belang: de datum waarop de veroordeling die het eerste strafpunt opleverde definitief werd én de pleegdatum van het tweede feit. Indien hier maximaal 5 jaar tussen zit, loopt u een risico op het krijgen van een tweede strafpunt.

Juridische eisen voor het opleggen van een tweede punt

Als het gaat om rijden onder invloed van alcohol, is wel vereist dat het gaat om een promillage van 1,3 (570 µg/L) of meer. Is er minder dan 1,3 promille (570 µg/L) alcohol aanwezig? Dan blijft het bij één strafpunt, maar gaat de periode van vijf jaar opnieuw lopen.

Daarnaast geldt dat het bij het tweede punt – in tegenstelling tot het eerste punt – moet gaan om een veroordeling door een rechter. Een strafbeschikking kan dus nooit een tweede punt opleveren.

Wat gebeurt er als ik een tweede strafpunt krijg?

Bent u definitief veroordeeld voor een feit waarvoor een tweede strafpunt wordt opgelegd? Dan wordt het rijbewijs automatisch ongeldig. De enige manier om dan een nieuw rijbewijs te krijgen is om opnieuw een theorie- en praktijkexamen af te leggen. Daarnaast moest een verklaring van geschiktheid worden overlegd van het CBR. Dit betekent dat u zich moet laten onderzoeken door een door het CBR aangewezen arts. Dit deel lijkt veel op het onderzoek dat wordt gedaan in de zogenaamde vorderingsprocedure. Pas als deze arts zegt dat u geschikt bent om te rijden, zult u een rijbewijs krijgen.

Kan ik een strafpunt krijgen zonder dat ik een rijbewijs heb?

Kort gezegd: ja! Het klinkt wellicht raar, maar ook zonder rijbewijs kunt u een strafpunt krijgen. Het is voor een eerste strafpunt, dus niet vereist dat u een rijbewijs heeft. Voor het intreden van het gevolg van het tweede strafpunt (ongeldig verklaring) is wel een rijbewijs vereist. Een voorbeeld ter verduidelijking.

U hebt geen rijbewijs, maar rijdt toch in een auto. De Politie betrapt u met alcohol op achter het stuur. De strafrechter veroordeelt u en u krijgt een eerste strafpunt. Twee jaar na dit voorval haalt u uw rijbewijs. Een jaar later wordt u weer betrapt met alcohol op achter het stuur. U wordt weer veroordeeld door de strafrechter en krijgt een tweede strafpunt. Uw rijbewijs wordt direct ongeldig verklaard.

Het maakt in dit voorbeeld dus niet uit dat u ten tijde van het eerste strafpunt geen rijbewijs had. Het strafpunt is namelijk niet aan uw rijbewijs gekoppeld. Het strafpunt wordt als aantekening in de administratie van het OM ingevoerd. Het maakt dus ook niet uit of u het strafpunt krijgt door een overtreding op een motor, scooter, auto of vrachtwagen.

Wel kunnen de gevolgen van het tweede strafpunt pas ingaan als u een rijbewijs krijgt. Dat gebeurd als het tweede strafpunt vast staat. Een strafpunt staat vast als de de straf onherroepelijk (definitief) is geworden. Er is dan geen hoger beroep meer mogelijk. Nadat de straf definitief is, wordt uw rijbewijs automatisch ongeldig.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een punt op mijn rijbewijs?

Tegen het opleggen van de strafpunten zelf kunt u niets doen. Wel kunt u het natuurlijk proberen te voorkomen of uit te stellen door in verzet, hoger beroep of in cassatie te gaan. Immers, het rijbewijs wordt pas ongeldig nadat de strafbeschikking of strafrechtelijke veroordeling definitief is.

Of het instellen van rechtsmiddelen verstandig is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Elk verzet of hoger beroep kent een risico op een slechtere uitkomst. Uw advocaat kan u hier goed over adviseren.

Daarnaast kunt u het niet eens zijn met een beslissing van het CBR, bijvoorbeeld omdat zij u ongeschikt achten om te rijden. Tegen een dergelijke beslissing kunt u bestuursrechtelijk procederen. U maakt dan eerst bezwaar. Daarna kunt u eventueel nog naar de bestuursrechter.

Hoe krijg ik weer een rijbewijs nadat het ongeldig is verklaard omdat ik twee strafpunten heb gekregen?

U zult dan opnieuw theorie- en praktijkexamen moeten doen. Dat gaat echter zomaar. U zult in de eerste plaats een zogenaamde echtheidsverklaring moeten aanvragen bij de RDW. Daarna zult op de website van het CBR een gezondheidsverklaring moeten invullen. Het CBR beoordeeld vervolgens of u geschikt bent om weer een rijbewijs te halen. Soms is daar nader onderzoek voor nodig door een deskundige.

Daarna zult u een theorie examen moeten doen. Als u dit gehaald heeft kunt u pas praktijkexamen doen. Maar nogmaals: dit kan alleen als het CBR u rijgeschikt heeft verklaard.

Vragen?

Mocht uw vraag door deze informatie niet zijn beantwoord, of wilt u advies over uw zaak? Neem dan contact op met het kantoor voor een vrijblijvend intakegesprek.

Ook interessant:

Dit artikel werd bijgewerkt op 13 maart 2024

— 2 Comments —

    • Wanneer u een punt hebt gekregen op uw rijbewijs, dan hebt u daar een officiële brief van gekregen nadat de veroordeling of strafbeschikking definitief geworden is. Indien u dit niet meer weet, kunt u bellen met het Openbaar Ministerie, meer specifiek de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *