Beginnersrijbewijs
J. van Breukelen Geen reacties

Dit artikel werd bijgewerkt op 16 oktober 2020

Yes, eindelijk mijn rijbewijs gehaald! Na lang zwoegen, al die rijlessen en dat spannende examen mag ik eindelijk alleen de weg op! Er wordt mij verteld dat ik een beginnersrijbewijs heb, maar wat is dat eigenlijk? In dit artikel vindt u alle antwoorden op de vragen over het beginnersrijbewijs.

Waar staan de regels?

De regels over het beginnersrijbewijs en het daaraan verbonden puntensysteem staan onder andere in artikel 123b van de Wegenverkeerswet 1994. Daarnaast is nog een uitwerking te vinden in de artikelen 25a t/m 25b en 42a t/m 42e van het Reglement rijbewijzen.

Wat is een beginnersrijbewijs?

Een beginnersrijbewijs is een rijbewijs waarbij voor sommige verkeersovertredingen strenger gestraft kan worden. Qua uiterlijk ziet het rijbewijs er precies hetzelfde uit als het rijbewijs van een ervaren bestuurder. Alleen aan de datum van de afgifte kunt u zien of een rijbewijs onder de beginnerscategorie valt.

U heeft de eerste vijf jaar na afgifte van het rijbewijs automatisch een beginnersrijbewijs. Zijn die vijf jaar verstreken dan wordt het rijbewijs omgezet naar een ‘normaal’ rijbewijs voor ervaren bestuurders. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Voor jongeren die hun rijbewijs onder hun 18de levensjaar hebben gehaald, gelden andere termijnen. Als zij hun rijbewijs op hun zestiende halen, geldt een termijn van zeven jaar. Jongeren die op hun 17de een rijbewijs halen hebben te maken met een termijn van vijf jaar, tenzij dit een AM-rijbewijs is. Voor AM-rijbewijzen (bromfiets, scooter, brommer etcetera) geldt een termijn van zeven jaar. Haalt een jongere zijn naast zijn AM- ook zijn B-rijbewijs op zijn 17de, dan is de termijn vijf jaar.

Voor wie is het beginnersrijbewijs?

Het beginnersrijbewijs is voor elke bestuurder die voor het eerst zijn rijexamen haalt en daarmee een rijbewijs verkrijgt. Het maakt dus niet uit of iemand zijn rijbewijs haalt op zijn 20ste levensjaar of op zijn 40ste. Zoals hiervoor beschreven is leeftijd alleen van invloed op de looptijd van het beginnersrijbewijs.

Wat zijn de gevolgen van een beginnersrijbewijs?

Zoals gezegd is het bij een beginnersrijbewijs mogelijk om voor bepaalde verkeersovertredingen strenger te straffen. Het strenger straffen houdt in dat u voor sommige verkeersovertredingen al een strafpunt krijgt, terwijl een ervaren bestuurder voor dezelfde overtreding nog geen strafpunt zou krijgen.

Strafpunten

Eerder werd hier al geschreven over het puntenrijbewijs. Het puntenrijbewijs geldt voor alle bestuurders. Het houdt kort gezegd in dat een strafpunt kan worden uitgedeeld voor het rijden onder invloed, het onder invloed veroorzaken van een ongeluk of het weigeren mee te werken aan een bloed- of ademonderzoek. Deze strafpunten worden verkregen na een uitspraak van de rechter of na een strafbeschikking. Bij twee strafpunten wordt het rijbewijs automatisch ongeldig verklaard.

Voor het beginnersrijbewijs zijn er nog extra verkeersovertredingen die een strafpunt kunnen opleveren. Deze overtredingen zijn:

  • gevaar of hinder veroorzaken op de weg (zoals bumperkleven);
  • een verkeersongeval veroorzaken waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel oploopt of wordt gedood;
  • 30km/u te hard rijden op een snelweg of 40km/u op andere wegen; of
  • de verkeersregels niet naleven waardoor u een verkeersongeval veroorzaakt en daardoor letsel of materiële schade ontstaat.

Beginnend bestuurders gaan vaker de fout in dan ervaren bestuurders en veroorzaken doorgaans meer verkeersongelukken. Het doel van het beginnersrijbewijs is te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Daarnaast wil de overheid beginnend bestuurders na een eerste strafpunt waarschuwen, zodat ze hun rijgedrag aanpassen.

Alcohol

Een bekende regeling in de wet is het maximumgehalte aan alcohol dat een bestuurder in zijn bloed mag hebben. Bij ervaren bestuurders geldt een maximum van 0,5 promille (ongeveer twee glazen alcohol). Bij beginnend bestuurders ligt dat percentage lager en mag het gehalte maximaal 0,2 promille bedragen. Als een beginnend bestuurder meer dan 0,5 promille alcohol in zijn bloed heeft, legt het CBR een educatie maatregel op. Deze cursus leert bestuurders weer verantwoord deel te nemen aan het verkeer. Het is verplicht om aan deze cursus deel te nemen. Lees hier meer over de procedure bij het CBR.

Vragen?

Mocht uw vraag door deze informatie niet zijn beantwoord, of wilt u advies in uw zaak? Neem dan contact op met het kantoor voor een vrijblijvend intakegesprek.

Ook interessant:

Alles over het puntenrijbewijs

De vorderingsprocedure bij het CBR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *