Johan de Wittlaan 2

Arnhem

09:00 – 17:00

Maandag t/m vrijdag

06 – 34 15 84 32

Johan de Wittlaan 2

Arnhem

09:00 – 17:00

Maandag t/m vrijdag

06 – 34 15 84 32

Disclaimer

Toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze websites www.kantoorvanbreukelen.nl en www.hennepadvocaat.net.

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Van Breukelen Advocatuur zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Van Breukelen Advocatuur niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van Breukelen Advocatuur garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Van Breukelen Advocatuur wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Van Breukelen Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van links naar externe websites is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Van Breukelen Advocatuur niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Van Breukelen Advocatuur behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Breukelen Advocatuur. 

Wijzigingen

Van Breukelen Advocatuur behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 

Toepasselijk recht

Op deze  disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Top