Het kantoor staat cliënten bij op zowel betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Een intakegesprek is altijd gratis. 

Indien het kantoor u bijstaat op betalende basis zijn er twee mogelijkheden:

  1. Er wordt gewerkt op basis van een uurtarief. Dit uurtarief bedraagt € 200,00 inclusief btw en kantoorkosten. Voor ondernemingen geldt een tarief van € 165,29 exclusief btw.
  2. Er wordt te voren een vast bedrag af gesproken voor de behandeling van de gehele zaak. Dit heeft als voordeel dat het u zekerheid biedt over de kosten van de rechtsbijstand.

Bij gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten van de rechtsbijstand gedeeltelijk betaald door de overheid. U betaalt altijd een eigen bijdrage. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw inkomen en uw vermogen. Voor wat betreft uw inkomen en vermogen wordt gekeken naar de situatie van twee jaar geleden (het peiljaar). Daarbij gelden de volgende inkomensnormen en eigen bijdragen:

De genoemde eigen bijdragen zijn exclusief een korting van € 53,- die geldt voor de behandeling van strafzaken. Deze korting krijgt u ook als u bent doorverwezen door het Juridisch Loket. De laagste eigen bijdrage is dan bijvoorbeeld slechts € 143,-. 

Uw vermogen over 2015 mag niet meer bedragen dan € 21.330,-. Dit is het geval indien u in 2015 geen inkomsten had uit sparen en beleggen (box 3).

Voor advieszaken gelden andere criteria. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich door een advocaat kan laten voorzien van juridisch advies. Daarom bestaat sinds enkele jaren de mogelijkheid om bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten 'lichte adviestoevoeging' aan te vragen. Indien u hiervoor in aanmerking komt zal de overheid de kosten van de advocaat betalen. U betaalt zelf een eigen bijdrage van € 77,- of € 129,- (afhankelijk van uw inkomen). 

U komt voor een lichte adviestoevoeging in aanmerking indien uw fiscale inkomen in 2015 niet hoger was dan € 26.400,-. Indien u gehuwd bent, samenwoont of alleenstaande ouder bent mag uw inkomen niet hoger zijn geweest dan € 37.300,-. Het vermogen van u en/of uw partner mag niet meer zijn geweest dan € 21.330,-.

Let op: niet alle zaken komen in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Sommige zaken kunnen daarom alleen op betalende basis worden behandeld, ook als u een laag inkomen hebt.