Bent u aangehouden? Moet u voor verhoor naar de politie? Of hebt u wellicht een dagvaarding gehad in een strafzaak?

In al die gevallen hebt u te maken met het strafrecht. Omdat de belangen in strafzaken groot zijn, is het belangrijk uw verdediging over te laten aan een gespecialiseerd strafpleiter: een advocaat die zich uitsluitend bezighoudt met strafzaken en die de juridische kennis en ervaring in huis heeft om u zo goed mogelijk bij te staan en van advies te voorzien.

Ons kantoor behandelt alle soorten strafzaken. Denk daarbij aan geweldszaken (zoals moord, doodslag of mishandeling), maar ook aan vermogens- en fraudedelicten (witwassen, afpersing of diefstal), rijden onder invloed of Opiumwetdelicten zoals hennepkwekerijen. De strafsectie staat onder leiding van mr. Van Breukelen. 

Het kantoor is gevestigd in Rotterdam, maar heeft een landelijke praktijk. Dit betekent dat cliënten worden bijgestaan door heel Nederland en in alle arrondissementen, ongeacht of het gaat om een zaak bij de kantonrechter, de politierechter, de meervoudige kamer van de rechtbank of het gerechtshof.

Indien u wordt verdacht van een overtreding of misdrijf, aarzel dan niet om te bellen of een e-mail te sturen. Hoe vroeger u de professionele bijstand van een strafrechtadvocaat inschakelt, hoe groter de kans is er goed vanaf te komen.


Hennepzaken

Mr. Van Breukelen heeft in de loop van de jaren een specialisme gemaakt van hennepzaken. Indien u wordt verdacht van het hebben van een hennepkwekerij komt er veel over u heen: een flinke rekening voor de ontruimingskosten, wellicht een rekening voor gestolen elektriciteit, de huurbaas kan proberen u het huis uit te zeggen en steeds vaker legt de gemeente een bestuurlijke boete op. Soms krijgt u in een later stadium ook te maken met de belastingdienst die meent dat u uw inkomsten uit de kwekerij had moeten opgeven. 

Uw grootste zorg is echter de politie. Wat moet ik verklaren om mijzelf niet in de vingers te snijden? Moet ik wel wat verklaren? Hoe hoog zal de straf worden? Hoe lang mag ik worden vastgehouden? Dit zijn allemaal vragen waar u mee zit en waarmee Mr. Van Breukelen u kan helpen. 

Door jarenlange ervaring met hennepzaken door heel het land kan mr. Van Breukelen u goed adviseren over de te nemen stappen en de te verwachten straf indien het tot een veroordeling zou komen. Het is verstandig om op zijn minst even te bellen voor advies vóór u een verklaring gaat afleggen bij de politie. Leg in ieder geval nooit een verklaring af zonder met een advocaat te hebben gesproken. Dit kan juist in hennepzaken grote gevolgen hebben met het oog op een mogelijke ontnemingsvordering.

Kijk voor meer informatie op: www.hennepadvocaat.net


Ontnemingsvorderingen

Indien u bent veroordeeld voor een strafbaar feit is het mogelijk dat het openbaar ministerie zich op het standpunt stelt dat u geld heeft verdiend met dat feit.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u bent veroordeeld voor het hebben van een hennepkwekerij. Het openbaar ministerie eist dan het geld dat u hiermee hebt verdiend van u terug. Het kan daarbij al snel gaan om vele tienduizenden euro's. Daarom wordt de wetgeving die dit mogelijk maakt ook wel de 'pluk ze' wetgeving genoemd.

Mr. Van Breukelen heeft veel ervaring met de verdediging tegen deze ontnemingsvorderingen, zowel in hennepzaken als in ander soort zaken.


Jeugdstrafrecht

Indien iemand tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit pleegt, valt hij of zij onder het jeugdstrafrecht.

Dit betekent dat er andere regels van toepassing zijn, zowel met betrekking tot de maximale strafmaat als tot het strafprocesrecht. Ook gaan het openbaar ministerie en de kinderrechter afwijkend om met minderjarige verdachten.

Het is van belang dat een advocaat goed op de hoogte is van deze afwijkende regels en bovendien in staat is om deze regels duidelijk uit te leggen aan een minderjarige verdachte en aan de ouders of verzorgers.

Alle advocaten van Bannenberg & Van Breukelen hebben veel ervaring met het jeugdstrafrecht en staan op zeer regelmatige basis minderjarige verdachten bij.

Rechtsbijstand aan een minderjarige verdachte wordt in de meeste gevallen vergoed door de overheid.


Economisch strafrecht

De overheid heeft een groot aantal voorschriften opgesteld waarvan de niet-naleving strafbaar is gesteld in de Wet op de economische delicten. Indien een dergelijk voorschrift niet wordt nageleefd, is er sprake van een economisch delict.

Het kan bij economische delicten bijvoorbeeld gaan over schending van bepaalde milieuvoorschriften. Maar ook zijn er voorschriften die zich richten op financiële instellingen, zorginstellingen, boeren, vissers en wegvervoerders.

Goede rechtsbijstand in dit soort zaken vereist kennis van de toepasselijke wetgeving en technisch-juridisch inzicht. Bij Bannenberg & Van Breukelen bent u voor dit soort zaken aan het juiste adres. 


Herziening

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een bepaald strafbaar feit, kan het voorkomen dat er informatie boven water komt die een nieuw licht werpt op de zaak. Er is bijvoorbeeld een getuige die stelt dat u nooit op de plaats van het delict bent geweest ten tijde van het misdrijf. Ook kan het voorkomen dat een ander persoon wordt veroordeeld voor hetzelfde feit, terwijl vast staat dat het feit maar door één persoon is gepleegd.

In dat soort gevallen is het mogelijk om een herzieningsverzoek te doen bij de Hoge Raad. De eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng, en zeker niet elk herzieningsverzoek zal leiden tot heropening van de zaak.

Mr. Van Breukelen adviseert met regelmaat over de kansen van een herzieningsverzoek. Indien de mogelijkheid aanwezig is dat de Hoge Raad de zaak zal heropenen kan hij namens u een herzieningsverzoek indienen.