Van Breukelen Advocatuur

Nieuws

De meest recente ontwikkelingen op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, hennepzaken en fiscaal recht. 

Vergoeding van kosten in het bestuursrecht

Indien u in het gelijk wordt gesteld in een bestuursrechtelijke procedure, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in aanmerking komen voor een kostenvergoeding. Welke kosten voor welk bedrag voor vergoeding in aanmerking komen is vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht

U kunt hierbij in de eerste plaats denken aan kosten voor een advocaat, een getuige, een tolk of een deskundige. Maar ook reis- en verblijfskosten van een partij of belanghebbende komen voor vergoeding in aanmerking, net zoals misgelopen inkomsten (verletkosten) en kosten voor uittreksels en internationale telefoongesprekken. Let op: voor de meeste kosten geldt dat deze worden genormeerd. Dat betekent dat precies is vastgelegd welke vergoeding wordt toegekend voor wat voor soort kosten. Dit hoeft niet altijd overeen te komen met de werkelijk gemaakte kosten. 

Wat vaak wordt vergeten is dat er om vergoeding moet worden gevraagd vóór er door het bestuursorgaan of door de rechter uitspraak is gedaan op het bezwaar of beroep. Dit is neergelegd in artikel 7:15 Awb voor de bezwaarfase, in artikel 7:28 Awb voor administratief beroep en in artikel 8:75 Awb voor beroep bij de rechtbank. 

Dit vereiste werkt ook door: dus als u geen kostenvergoeding vraagt vóór dat er een beslissing is genomen op het bezwaarschrift, dan kan er later, als u in beroep alsnog in het gelijk wordt gesteld, geen kostenvergoeding meer worden toegekend voor de kosten die u hebt moeten maken in de bezwaarfase. 

Indien u eraan twijfelt of uw bezwaar- of beroepschrift aan alle eisen voldoet, dan kan het verstandig zijn om u te laten adviseren of begeleiden door een jurist of advocaat die ervaring heeft met bestuursrecht. Hiermee kunt u voorkomen dat u een vergoeding misloopt waar u recht op hebt.