Van Breukelen Advocatuur
hero_pattern.png

Kantoor

Uitstekende juridische bijstand voor particulier en MKB in alle conflicten met de overheid. Gespecialiseerd in strafrecht, hennepzaken en fiscaal recht.

Deskundige rechtsbijstand 

Van Breukelen Advocatuur is gevestigd in Rotterdam en staat zowel bedrijven als particulieren bij in met name conflicten met de overheid. Het kantoor is gespecialiseerd in het strafrecht en het algemene bestuursrecht. Er is veel ervaring in huis om u van goed te kunnen adviseren in deze kwesties, bijvoorbeeld voorafgaand aan een verhoor bij de politie of wanneer u een brief heeft gekregen van de gemeente waar u het niet mee eens bent. Ook is er veel ervaring in huis over geschillen met de belastingdienst en met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het weigeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag. 

Mr. Van Breukelen is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft jarenlange advies- en proceservaring in het straf- en bestuursrecht. Hij heeft een specialisatie gemaakt van bijstand in hennepstrafzaken en de daarbij behorende ontnemingszaken. Omdat deze cliënten vaak ook te maken krijgen met een navorderingsaanslag van de belastingdienst, is er in de loop van de tijd behoorlijk was ervaring opgedaan in het fiscale (straf)recht. Het kantoor staat zowel particulieren als het MKB bij in (mogelijke) conflicten met de belastingdienst. 

Het kantoor begrijpt dat het kiezen van de juiste advocaat niet makkelijk is. Naast ervaring en deskundigheid is ook vooral het hebben van een goed gevoel belangrijk.

Twijfel daarom niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of gebruik het formulier hieronder om een vraag te stellen. Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen. 

 

Contact

➤ adres

Westblaak 31
Rotterdam

☎ CONTACT

info@kantoorvanbreukelen.nl
(010) 737 06 30

 
Spacer

Rechtsgebieden


Strafrecht

Bent u aangehouden? Moet u voor verhoor naar de politie of hebt u een dagvaarding gekregen om bij de strafrechter te verschijnen? In al die gevallen hebt u te maken met het strafrecht. Mr. Van Breukelen werkt al sinds 2004 als gespecialiseerd strafpleiter. Lees meer


Bestuursrecht

Soms krijgt u een brief van een overheidsinstantie waar u het niet mee eens bent. U kunt dan vaak in bezwaar of (administratief) beroep. Schakel een advocaat in die ervaring heeft met bestuursrecht. Lees meer


HENNEP

Indien u wordt verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij, dan komt er veel op u af. Van Breukelen Advocatuur is al jarenlang gespecialiseerd in hennepzaken en weet wat u moet doen om de vervelende gevolgen te minimaliseren. Lees meer


Verklaring omtrent het gedrag

Voor steeds meer functies wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Indien u in het verleden een justitiecontact gehad hebt, kan zo'n verklaring worden geweigerd. Lees meer


Fiscaal (straf)recht

Een geschil met de belastingdienst kan grote financiële consequenties voor u hebben. Bijvoorbeeld wanneer u een navorderingsaanslag hebt gekregen of wanneer de belastingdienst meent dat u niet hebt voldaan aan uw administratieplicht. Lees meer


Cassatie en herziening in strafzaken

Procederen bij de hoogste rechterlijke instantie is niet te vergelijken met een zaak bij de rechtbank of het gerechtshof. Het vereist een diepgaande juridische analyse van een vonnis of arrest. Daarna kan bepaald worden of het indienen van een cassatieschriftuur zinvol is. Mr. Van Breukelen heeft in veel strafzaken een succesvol cassatiemiddel ingediend. Lees meer

 

 

Strafrecht

Met het strafrecht hebt u liever niets van doen. Niemand zit te wachten op een gevangenisstraf, werkstraf, geldboete of zelfs een ongewenst verblijf op het politiebureau. Maar soms krijgt u daar - al dan niet door uw eigen toedoen - toch mee te maken. Het is dan ontzettend belangrijk om u vanaf het allereerste moment te laten bijstaan door een deskundig strafrechtadvocaat. 

De gevolgen van een fout kunnen namelijk catastrofaal zijn en soms zelfs bepalend voor de rest van uw leven. Misschien vertelt u de politie iets wat u beter niet had kunnen zeggen. Misschien legt u een verklaring af wanneer u beter had kunnen zwijgen. Misschien zwijgt u terwijl u juist beter had kunnen verklaren. In een strafzaak is een goed advies belangrijk, met name in het allervroegste stadium. 

Mr. Van Breukelen is strafrechtelijk afgestudeerd en werkt al vanaf het prille begin als gespecialiseerd strafpleiter. Hij beseft dat een contact met justitie voor de meeste mensen iets heel vervelends is dat zo snel en zo gunstig mogelijk moet worden afgesloten. Als u onschuldig bent, dan zal hij vechten voor een vrijspraak. Maar ook wanneer u misschien wel een rol hebt gehad in het geheel is een vrijspraak de enige optie: soms is er gewoon te weinig bewijs. Soms heeft de politie zich niet aan de regels gehouden, soms is er een juridisch-technische reden om tot een vrijspraak te komen. Buiten die gevallen zet het kantoor zich in voor een zo goed mogelijk resultaat. Soms is dat een lage straf, soms is dat helemaal geen straf. De uitkomst van een strafzaak hangt meestal af van allerlei specifieke omstandigheden van het geval. Omstandigheden die de zaak zelf aangaan, maar ook uw persoonlijke omstandigheden spelen een grote rol. Een advocaat moet daar oog voor hebben en alles wat relevant is goed onder de aandacht van de rechtbank zien te brengen. 

U kunt bij Van Breukelen Advocatuur terecht voor vrijwel alle strafzaken: winkeldiefstal, inbraak, mishandeling, bedreiging, moord en doodslag, fraude, economische strafzaken en natuurlijk overtredingen van de Opiumwet zoals het bezit van drugs of het hebben van een hennepkwekerij. Er is vrijwel geen delict waar het kantoor geen ervaring mee heeft.

Hebt u een dagvaarding gekregen? Moet u voor verhoor naar de politie? Hebt u een familielid dat vastzit en niet goed wordt bijgestaan door de toegewezen advocaat? Aarzel niet en neem direct contact op. 

 

Hennep

Van Breukelen Advocatuur was één van de eerste kantoren in Nederland die zich specifiek heeft toegelegd op bijstand aan mensen die verdacht worden van het kweken of drogen van wiet of het hebben van een hennepkwekerij. Bijstand in deze zaken vereist namelijk specifieke kennis en vaardigheden. U moet een advocaat hebben die weet hoe een kwekerij technisch werkt en die begrijpt dat het ene plantje het andere niet is. 

Uw grootste zorg in dit soort gevallen is meestal niet de straf. Het eindigt in de meeste gevallen met een werkstraf, tenzij het gaat om een zeer grote ‘hennepfabriek’. Uw zorg is de zogenaamde ontnemingsvordering: als het Openbaar Ministerie meent dat u één of meerdere oogsten hebt gehad met de wietkwekerij, dan zal de Officier van Justitie de winst die u hebt gemaakt van u terugvorderen. Dit is de bekende ‘pluk ze’ wetgeving. Criminelen moeten worden ‘geplukt’ van de opbrengsten van hun criminele activiteiten. Vaak wordt daar ook al een voorschot opgenomen doordat uw (kostbare) bezittingen zoals auto’s, horloges en schilderijen in beslag worden genomen. Ook wordt er vaak beslag gelegd op uw woning. 

Het probleem is dat de politie vaak denkt dat u een bepaald aantal oogsten hebt gehad, terwijl het er veel minder waren. Misschien hebt u maar één oogst gehad en is deze mislukt. Misschien hebt u alleen maar uw woning ter beschikking gesteld aan een ander en hebt u helemaal geen geld gehad. Justitie heeft vaak geen boodschap aan uw verhaal. U bent degene die gepakt is met de kwekerij, dus u zult wel al dat geld verdiend hebben.

Om te voorkomen dat u ten onrechte grote bedragen moet gaan betalen is het zaak om u te laten bijstaan door een advocaat die weet hoe hij verweer moet voeren in dit soort zaken. Mr. Van Breukelen staat hennep cliënten bij door het gehele land en heeft zijn cliënten in totaal waarschijnlijk al vele tonnen bespaard. Wilt u meer weten, kijk dan op de website hennepadvocaat.net. Hier worden door mr. Van Breukelen regelmatig artikelen gepubliceerd over hennepstrafzaken.

Fiscaal (straf)recht

Een geschil met de belastingdienst kan grote financiële consequenties voor u hebben. Bijvoorbeeld wanneer u een navorderingsaanslag hebt gekregen of wanneer de belastingdienst meent dat u niet hebt voldaan aan uw administratieplicht. De fiscus kan u dan een behoorlijke boete opleggen. Als de belastingdienst meent dat u opzettelijk hebt gehandeld kunt u een boete krijgen van 50% van de nog verschuldigde belasting. Als er sprake is van strafverzwarende omstandigheden kan dit zelfs meer worden. 

Wanneer de fiscus van plan is om u een navorderingsaanslag of een boete op te leggen wordt dit van te voren aangekondigd. Mr. Van Breukelen kan dan schriftelijk reageren op het voornemen van de belastingdienst en namens u onderhanden voor een betere uitkomst. Indien u er niet uitkomst met de fiscus kan het kantoor u bijstaan in een procedure bij de belastingrechter. 

Ook wanneer u ervan wordt verdacht niet aan uw administratieplicht te hebben voldaan kan mr. Van Breukelen u bijstaan. Aan welke verplichtingen u moet voldoen is namelijk niet altijd helder en hangt ook af van het soort bedrijf dat u hebt. Aan een groot bedrijf worden andere eisen gesteld dan aan een ZZP’er. Soms heeft de belastingdienst u al een zogenaamde informatiebeschikking uitgereikt. Neem dan direct contact op om daar bezwaar tegen te maken. Een definitieve informatiebeschikking heeft namelijk tot gevolg dat de bewijslast wordt omgekeerd. De belastingdienst kan dan een aanslag opleggen en u moet aantonen dat die onjuist is. Dat is in de meeste gevallen vrij lastig, dus het is zaak om te voorkomen dat er een onherroepelijke informatiebeschikking komt.

Tot slot wordt in fiscale strafzaken vaak ook valsheid in geschrifte en/pof witwassen ten laste gelegd. Dit zijn zogenaamde commune strafrechtelijke delicten en het is zaak om u te laten bijstaan door een advocaat die ook verstand heeft van dit gedeelte van het strafrecht. 

Bestuursrecht

Soms krijgt u een brief van een overheidsinstantie waar u het niet mee eens bent. Dit kan over allerlei zaken gaan: wellicht wordt u gekort op uw uitkering, wordt u een vergunning geweigerd of wordt u een opgelegde bestuurlijke boete opgelegd. Tegen veel van deze beslissingen kunt u bezwaar maken en later eventueel in beroep gaan. Dit heet het bestuursrecht: het gaat over geschillen tussen (semi) overheidsinstanties en burgers. 

Een bestuursorgaan is in zijn besluitvorming gehouden aan allerlei regels. Besluiten moeten bijvoorbeeld goed gemotiveerd worden en een bestuursorgaan mag een gegeven bevoegdheid niet misbruiken. Al deze voorschriften zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast is er veel rechtspraak (jurisprudentie) waarin deze regels nader worden uitgelegd. 

Mocht u een besluit krijgen van een instantie waar u het niet mee eens bent, neem dan vooral contact op. Het kantoor kan samen met u kijken of procederen tegen deze beslissing zinvol is. 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor steeds meer functies wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Indien u in het verleden een justitiecontact gehad hebt, kan zo'n verklaring worden geweigerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor u. Immers, die leuke nieuwe baan waarvoor u was aangenomen gaat opeens niet meer door en u kunt vaak ook niet meer terecht in dezelfde branche, ondanks dat u juist voor dit soort werk bent opgeleid. 

Voor functies in de kinderopvang is er zelfs sprake van een zogenaamde continue screening. Dit betekent dat als u al VOG hebt, u deze onder bepaalde omstandigheden opnieuw zult moeten aanvragen. Dit kan aan de orde komen als er vanuit de Justitiële Informatiedienst een signaal wordt gegeven omdat u een contact met justitie hebt gehad. 

Indien u het niet eens bent met een (voorgenomen) weigering van een VOG, dan is het belangrijk om u te laten bijstaan door een advocaat die weet wat de criteria zijn en die voldoende praktijkervaring heeft om een goede inschatting te kunnen maken van de slagingskansen van een bezwaarschrift of een beroep bij de rechtbank. 

De ervaring leert dat de kansen op een VOG vaak te klein worden ingeschat. Neem bij twijfel gewoon contact op. Op basis van uw verhaal kan vaak al een goede inschatting worden gemaakt. 

Cassatie en herziening in strafzaken

Procederen bij de hoogste rechterlijke instantie van Nederland is niet hetzelfde als procederen bij de politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank of bij het gerechtshof. De cassatieprocedure is volledig schriftelijk en het gaat erom dat wordt aangetoond dat de rechter in feitelijke aanleg (meestal het gerechtshof) een bepaalde juridische regel verkeerd heeft toegepast of heeft uitgelegd. Ook kan het zo zijn dat de rechtbank of het gerechtshof niet voldoende is ingegaan op een gevoerd verweer. Ook kan het voorkomen dat simpele regels niet zijn nageleefd: een vonnis is bijvoorbeeld niet ondertekend of het is niet op de juiste manier uitgewerkt. 

Om enige kans te maken bij de Hoge Raad zult u een advocaat moeten inschakelen die weet waar hij naar moet kijken. Mr. Van Breukelen heeft in talloze zaken een cassatieschriftuur ingediend, veelal met succes. 

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld voor een bepaald strafbaar feit, kan het voorkomen dat er informatie boven water komt die een nieuw licht werpt op de zaak. Er is bijvoorbeeld een getuige die stelt dat u nooit op de plaats van het delict bent geweest ten tijde van het misdrijf. Ook kan het voorkomen dat een ander persoon wordt veroordeeld voor hetzelfde feit, terwijl vast staat dat het feit maar door één persoon is gepleegd.

In dat soort gevallen is het mogelijk om een herzieningsverzoek te doen bij de Hoge Raad. De eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng, en zeker niet elk herzieningsverzoek zal leiden tot heropening van de zaak.

Mr. Van Breukelen adviseert met regelmaat over de kansen van een herzieningsverzoek. Indien de mogelijkheid aanwezig is dat de Hoge Raad de zaak zal heropenen kan hij namens u een herzieningsverzoek indienen.

 

 

Stel uw vraag

Gebruik dit formulier om contact met het kantoor op te nemen en om uw vraag of juridisch probleem aan ons voor te leggen. Vanzelfsprekend kunt u ook bellen of gewoon een mail sturen. Wij helpen u graag.